คนรุ่นใหม่ไทยว่างงานสูงสุด ผลพวงจากโควิด19

0
24 พ.ย. 64

24.พ.ย..64 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ทำการสำรวจการว่างงานในวัยหนุ่มสาว ที่มีอายุ 15-24 ปี  ในประเทศไทยว่า พบว่า การจ้างงานแรงงานเยาวชน ลดลงร้อยละ 7 ในไตรมาส 1 ของปี 2564  เทียบกับไตรมาสที่4 ของปี 2562 (ก่อนโควิด19) โดยอัตราการว่างงานของเยาวชนทั้งชายและหญิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จุด ซึ่งสูงที่ร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามลำดับ


.


ในผลการสำรวจ ระบุว่า มาตราการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงานน้อยกว่า 50 คน โดยการจ้างงานเยาวชนได้รับผลกระทบมากที่สุดในสถานประกอบการเหล่านี้ โดยแรงงานชายจ้างงานลดลงร้อยละ 18 ส่วนแรงงานหญิงจ้างงานลดลงร้อยละ 24


.


นายแกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า  ผลกระทบของโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างรุนแรงในกลุ่มเยาวชนและสถานประกอบการขนาดเล็ก มาตรการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงลงไปในภาคธุรกิจหลักและรายกลุ่มของกำลังแรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัว เช่นเดียวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย


 .


ผลการสำรวจยังพบด้วยว่า ชั่วโมงการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้ลดลง โดยระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และไตรมาสที่ 1ของปี 2564 จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดลดลงร้อยละ 7 หรือเทียบเท่าการลดลงของการจ้างงานเต็มเวลา จำนวน 2 ล้านชั่วโมง ส่วนการฟื้นตัวการจ้างงานมีทิศทางล่าช้าเพราะการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปี 2564


ซึ่งข้อกังวลประการหนึ่งคือ  การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตลอดช่วงไตรมาสที่2และไตรมาส3 ของปี 2564 และกำลังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีการบังคับใชในไตรมาสที่3องปี 2564 เทียบเท่ากับความเข้มงวดของมาตรการในไตรมาสที่2ของปี 2563 ดังนั้นอาจคาดการณ์ได้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจมีขนาดใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563


.


ซึ่งหากเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด 19 กับ วิกฤติต้มยำกุ้งปี 2541 พบว่า ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจในปี 2564 อาจจะใหญ่กว่ามาก เพราะวิกฤตโควิด-19 มีความยืดเยื้อยาวนาน แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวอยู่บ้างในปี 2564 แต่ระดับของ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ยังไม่ฟื้นกลับมาสู่ระดับเดียวกันกับปี 2562  สำหรับภาคธุรกิจที่ได้ผลกระทบมากที่สุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 คือ ภาคธุรกิจที่พักอาศัยและบริการอาหาร ภาคขนส่งและคลังสินค้า และภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งทั้ง 3 ภาคธุรกิจนี้มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 30 ของ GDP


 .


ส่วนธุรกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัว ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม และภาคการผลิต เป็นต้น ขณะที่ภาคธุรกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วงการระบาดใหญ่ ได้แก่ ภาคธุรกิจก่อสร้าง ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และภาคอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น มีความไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างภาคการผลิตต่าง ๆ และหากไม่สอดคล้องกันเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจส่งผลให้ตลาดแรงงานสถานการณ์เลวร้ายลงและกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง


 


ที่มา องค์การแรรงานระหว่างประเทศ


https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_829230/lang--en/index.htm


 

Powered by อมรินทร์

วิดีโอแนะนำ

[คู่เอก] พยัคฆ์จิ๋ว ส.จ.เล็กเมืองนนท์ Vs เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 5 ธ.ค. 64 | AMARIN TVHD34

5
5 ธ.ค. 64

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ภูมิใจเสนอ อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" พบกับความดุเดือดและความมันส์ของสุดยอดมวยไทย มวยคู่เอกของรายการ "พยัคฆ์จิ๋ว ส.จ.เล็กเมืองนนท์" ปะทะ "เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" น้ำหนักพิกัด 118 ปอนด์ และรองคู่เอก "มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์" ปะทะ "เพชรศิริชัย เดชเพชรศรีทอง" น้ำหนักพิกัด 141 ปอนด์ มวยคู่เด็ด "ฤทธิเดช เพชรสุริยา" ปะทะ "เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง" น้ำหนักพิกัด 116 ปอนด์ และ "คมกริช ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" ปะทะ "เอ็กซ์ซ่า ส.จารุวรรณ" น้ำหนักพิกัด 119 ปอนด์ ถ่ายทอดสดจาก สนามมวยราชดำเนิน ติดตามชม อมรินทร์ทีวี ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34

[รองคู่เอก] มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ Vs เพชรศิริชัย เดชเพชรศรีทอง | อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 5 ธ.ค. 64 | AMARIN TVHD34

6
5 ธ.ค. 64

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ภูมิใจเสนอ อมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" พบกับความดุเดือดและความมันส์ของสุดยอดมวยไทย มวยคู่เอกของรายการ "พยัคฆ์จิ๋ว ส.จ.เล็กเมืองนนท์" ปะทะ "เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" น้ำหนักพิกัด 118 ปอนด์ และรองคู่เอก "มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์" ปะทะ "เพชรศิริชัย เดชเพชรศรีทอง" น้ำหนักพิกัด 141 ปอนด์ มวยคู่เด็ด "ฤทธิเดช เพชรสุริยา" ปะทะ "เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง" น้ำหนักพิกัด 116 ปอนด์ และ "คมกริช ศูนย์กีฬาห้วยต้ม" ปะทะ "เอ็กซ์ซ่า ส.จารุวรรณ" น้ำหนักพิกัด 119 ปอนด์ ถ่ายทอดสดจาก สนามมวยราชดำเนิน ติดตามชม อมรินทร์ทีวี ซูเปอร์ไฟต์ "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34

ข่าวยอดนิยม