บ้านและสวน | EP.37 | 10 ก.ย. 66 | AMARIN TVHD34

12 ก.ย. 66
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน l HO(ME)TEL
ออกแบบ l คุณพัชระ วงศ์บุญสิน - บริษัท พอ สถาปัตย์ : POAR (Patchara + Ornnicha Architects)


ช่วงสวน l จากกุหลาบดอกนั้น
เจ้าของ l คุณปัทมา พัฒนะคุณานันท์
ออกแบบ l คุณปัทมา พัฒนะคุณานันท์


ช่วงมุมใหม่ l Sand Studio
เจ้าของ l คุณแสนดี อุษาณาจิตต์
ออกแบบบ้าน l คุณขยาย นุ้ยจันทร์
ออกแบบ Glass House l คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ และ Walllasia Team
ตกแต่งภายใน l Modernform

advertisement


คลิปถัดไป

ข่าวยอดนิยม