บ้านและสวน | EP.46 | 19 พ.ย. 66 | AMARIN TVHD34

23 พ.ย. 66
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน I บ้านอุโมงค์
เจ้าของ I อ.ดร. อนิล ธนสิน รูพ - อ.ดร. รติมา ศรีสมวงศ์
ออกแบบ l คุณกวิน ว่องวิกย์การ - บริษัท Destroy Dirty Thing
ตกแต่งภายใน l คุณโสภิดา จิตรจำนอง - STUDIO W?MR


ช่วงสวน I IN THE MOOD FOR REST
ออกแบบ l คุณวรวุฒิ แก้วสุก
วิศวกรโครงสร้าง l คุณกิตติพงษ์ สกุลศรีวิรวัฒน์


ช่วงมุมใหม่ l Maryn Studio
เจ้าของ l คุณณัฐติญา ปาอิน
ออกแบบ l คุณณัฐติญา ปาอิน

advertisement


คลิปถัดไป

ข่าวยอดนิยม