บ้านและสวน | EP.24 | 11 มิ.ย. 66 | AMARIN TVHD34

12 มิ.ย. 66
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน ‘OPEN HOUSE’
เจ้าของ คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา - พญ.ธาริณี ก่อวิริยกมล
ออกแบบหลัก One and a Half Architects Co.,Ltd.
ออกแบบโครงสร้าง คุณวิชัย อยู่นาน
ผู้รับเหมา บริษัท สุดฤทธิ์ อาร์คิเทค จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า คุณเอกชัย เหมหอมวงษ์
วิศวกรสุขาภิบาล คุณปาณท เกื้อกูลวงศ์


ช่วงสวน ‘Proud’s Garden’
เจ้าของ – ออกแบบ ครอบครัวพ่วงพงษ์


ช่วงมุมใหม่ ‘Proud’s House’
เจ้าของ ครอบครัวพ่วงพงษ์
ออกแบบ ครอบครัวพ่วงพงษ์

advertisement


คลิปถัดไป

ข่าวยอดนิยม