บ้านและสวน | EP.23 | 4 มิ.ย. 66 | AMARIN TVHD34

6 มิ.ย. 66
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน ‘High Brick House’
ออกแบบ คุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ – StudioMiti


ช่วงสวน ‘The Centre yard’
เจ้าของ คุณณิรินทร์ญา อุดมคีรีโรจน์
ออกแบบ คุณธนพล อัญมนีรัตน์ - บริษัท กิ่ง ก้าน ใบ จำกัด


ช่วงมุมใหม่ ‘Saturday & Sunday House’
เจ้าของ คุณภูษิต พันสาง – คุณสมภพ พานทอง
ออกแบบ คุณภูษิต พันสาง – คุณสมภพ พานทอง

advertisement


คลิปถัดไป

ข่าวยอดนิยม