บ้านและสวน | EP.8 | 19 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

20 ก.พ. 66
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน “บ้าน / คน / เมือง”
เจ้าของ คุณเอกเมธ วิภวศุทธิ์
ออกแบบ คุณภัฏ หาญพิพัฒน์ บริษัท Blackbean design & construction จำกัด คุณศักดิ์สิทธิ์ ว่องวรรธนะกุล studio cue
รับเหมาก่อสร้างบริษัท Blackbean design & construction จำกัด


ช่วงสวน “Rosemalicious By Rosemary House”
เจ้าของ คุณธนพร ไฮนซ์
ออกแบบ คุณธนพร ไฮนซ์


ช่วงมุมใหม่ “ATHITA THE HIDDEN COURT CHIANG SAEN”
เจ้าของ คุณนันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ - คุณอภิรักษ์ บวบทอง
ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ - คุณศานติ อร่ามวิบูลย์ Studio Miti
ตกแต่งภายใน คุณชไมพร ละม้ายพันธุ์ - คุณอัชพร ชำนาญจักร์ Studio Miti
ออกแบบภมูิสถาปัตยกรรม คุณโชคชนะ ไชยฮ้อย
ผู้รับเหมา คุณเผ่าพันธ์ ชำนาญศรี บริษัท อริย คอนสตรั๊กชั่น ซัพพลาย จำกัด

advertisement


คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม