บ้านและสวน | EP.3 | 15 ม.ค. 66 | AMARIN TVHD34

16 ม.ค. 66
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน “บ้านสงบ”
เจ้าของ คุณโสภาวรรณ บุญนิมิต - คุณพีรชัย เกิดสินธุ์
ออกแบบ INchan atelier

ช่วงสวน “Rinji Bean & Brew”
เจ้าของ คุณโชติกา วิศิษฐวาณิชย์ - คุณภาวัต ทวีทิพอาภา
ออกแบบ คุณภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล บริษัท Wabisabi Spirit จำกัด


ช่วงมุมใหม่ “YEH Public House”
ออกแบบ FLAT 12x

advertisement


คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม