สรรพากร เผย จัดเก็บภาษีปี 61 สูงขึ้น 7% ตั้งเป้าปี 62 เพิ่มอีก 8 หมื่นล้านล้านบาท

กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) ได้ทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้าจำนวน 123,278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) ได้ทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้าจำนวน 123,278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และสูงกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก 4 หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) จำนวน 46,688 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2.5 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561 กรมสรรพากรได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทำให้สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นสูงถึง 20,000 ล้านบาท ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลขาดทุนหรือมีกำไรทางบัญชีสูงแต่ชำระภาษีต่ำ […]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร หักเงินเดือน ‘ขรก.-ลูกจ้างประจำรัฐ’ ใช้หนี้ กยศ.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศจากอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาสำคัญให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจำนวนที่กองทุน แจ้งให้ทราบแล้วนำส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากร ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กรมสรรพากร 1 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

อธิบดีกรมสรรพกร ฉะสื่อขยี้ผิดความหมาย ‘ลงอ่างช่วยชาติ’ ชี้เป็นบริการที่อยู่ในระบบภาษี (คลิป)

มาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ของรัฐบาล เพิ่ม “อาบอบนวด-คาราโอเกะ” สามารถนำมาหักภาษีช้อปช่วยชาติได้ ทำให้มีเสียงวิจารณ์หลายกระแส ทั้งตอบรับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้น นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พูดถึงเรื่องเงื่อนไข และมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการไปใช้บริการ อาบ อบ นวด ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ จนเกิดคำพูดที่ว่า “อ่างช่วยชาติ” ว่า สำหรับมาตราการช้อปช่วยชาติ เราเน้นหนักกับคำว่า “ช้อป” คือการซื้อขายสินค้า  แต่ใครก็ตามที่ซื้อขายสินค้า หรือบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมาตรการตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น “สินค้าในบ้านเราก็มีเป็นร้อยๆ พันๆ สินค้า มีบริการมากมาย แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงยกบริการ “อาบอบนวด” ขึ้นมา ซึ่งในประเทศไทยมีบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการนวดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นวดสปา นวดแผนไทย หรือนวดหน้า ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่หยิบมาเป็นประเด็นคิดอะไรอยู่ ยืนยันว่าทางกรมไม่ได้ส่งเสริมให้คุณไปใช้บริการ เพราะภาพรวมเราหมายถึงสินค้า และบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้เงิน” อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว นายประสงค์ […]

keyboard_arrow_up