‘ประยุทธ์’ ยกย่องวิชาชีพครูปลูกฝังความรู้พัฒนาประเทศ เล็งนำเทคโนโลยีช่วยสอน

เนื่องในโอกาสวันครูได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 16 มกราคม 2561 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอส่งความเคารพและความระลึกถึงมายังผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน วันที่ 16 ม.ค.61 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ระบุว่า “ครู” เป็นบุคคลที่มีความหมายและความสำคัญต่อทุกคนในสังคม ในฐานะที่เป็น ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลูกฝังความคิดและจิตใจ ให้ศิษย์มีความเจริญทั้งทางสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่สร้างคน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในทุกด้าน เพื่อให้ครูสามารถมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูในการสอนหรือใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 นี้ ผมขอมอบคำขวัญว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม รวมทั้งการอบรมบ่มเพาะศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจและความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีความรู้และคุณธรรมความดีเป็นรากฐาน หนุนนำในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ซึ่งบรรดาศิษย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ ก้าวหน้า […]

ขอให้โดนเป็นตัวอย่าง!? วิชาชีพหมอแห่โพสต์หนุน รพ. ฟ้องญาติสาวท้อง หลังโวยไม่ยอมทำคลอดให้ญาติ

จากกรณีที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อมีญาติของหญิงท้องแก่รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์โวยโรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ว่าไม่ยอมผ่าคลอดให้กับคนไข้ และให้เหตุผลว่า ไม่มีแพทย์ผ่าคลอดให้ พร้อมเชิญให้ไปโรงพยาบาลอื่น โดยให้ขับรถไปเองโดยที่ทางโรงพยาบาลไม่ยอมไปส่ง ซึ่งต่อมาทางโรงพยาบาลได้ออกมาชี้แจงว่า พร้อมยืนยันว่ามีแพทย์เวรประจำอยู่ตลอด โดยมีหลักฐานเป็นคลิปจากวงจรปิดโชว์ ก่อนที่ฝั่งญาติต้นเรื่องจากออกมาขอโทษ พร้อมบอกว่า…สื่อสารกันผิดพลาด อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับคนในวิชาชีพหมอเป็นอย่างมาก และได้โพสต์สนับสนุนให้ทางโรงพยาบาลฟ้องร้องกับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของโรงพยาบาล เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสังคมและปกป้องศักดิ์ศรีของวิชาชีพที่ถูกใส่ร้าย อาทิเช่นโพสต์ของ พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ที่เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุีก Ittaporn Kanacharoen ที่ยืนยันว่ากรณีดังกล่าว แม้ทาง รพ. จะออกมาแก้ต่างได้ด้วยหลักฐานที่ชัดเจน แต่โพสตืที่ถูกแชร์ออกไปก็ยังคงสร้างความเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ต่อไป ดังนั้นผู้โพสต์ควรต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่วิพสกษ์วิจารณ์ นอกจากนี้ยังมีโพสต์ของ รศ. นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่สนับสนุนให้มีการฟ้องร้องเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อเท็จจริง และทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อวิชาชีพแพทย์โดยที่ไม่มีมูลความจริง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในโลกออนไลน์อย่างมาก ที่มา – Facebook.com : Ittaporn Kanacharoen / พนมกร หมอหมู ดิษฐสุวรรณ์ […]

keyboard_arrow_up