สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เวลา ๑๖.๐๐ น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จ ฯ ไปยังพระอุโบสถ เสด็จ ฯเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนมหามงคล ๑ คู่ ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา จากนั้นจึงทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และ ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นจึงทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วจึงทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จ ฯ เข้าไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย  ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า จากนั้นจึงทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ด้านทิศตะวันออก และ ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ […]

ประมวลภาพ : ริ้วขบวนที่ ๑ ‘พระราชพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏฯ’ สมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 3 พ.ค.62 ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ ขึ้นพระราชยานกง นำไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี (อ่านข่าว คลิก)       ขอบคุณภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

“พระที่นั่งไพศาลทักษิณ” ที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ สร้างต่อเนื่องกับท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน [จัก-กฺระ-พัด-พิ-มาน] ทางด้านเหนือ ยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ ๒ เมตร ตอนกลางองค์พระที่นั่งทำเป็นคูหาเปิดโล่ง หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง และหางหงส์ เช่นเดียวกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน อีกทั้งหน้าบันก็ประดับด้วยลายจำหลักเป็นรูปพระอินทร์ประทับเหนือวิมานปราสาทสามยอด ล้อมด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาค พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ [อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด] และพระที่นั่งภัทรบิฐ [พัด-ทฺระ-บิด] ส่วนสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [บอ-รม-มะ-รา-ชา-พิ-เสก] กระทำภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นต้นว่าการรับการถวายน้ำอภิเษก การถวายสิริราชสมบัติ การถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ [เคฺรื่อง-สิ-หฺริ-ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน] เครื่องบรมราชูปโภค [เคฺรื่อง-บอ-รม-มะ-รา-ชู-ปะ-โพก] พระแสง และพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พฺระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด] ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

“พระแท่นมณฑล” สำคัญอย่างไรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ พระแท่นมณฑลตั้งอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [บอ-รม-มะ-รา-ชา-พิ-เสก] พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งของที่ตั้ง ณ พระแท่นมณฑลมีถึง ๘๕ องค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงจำแนกไว้ในหมวดต่าง ๆ เช่น พระบรมสารีริกธาตุอยู่ในหมวดพระเจ้า พระสุพรรณบัฏ และพระราชลัญจกรอยู่ในหมวดพระราชสิริ ครอบพระกริ่งและพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ อยู่ในหมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก พระมหามงกุฎและพระแสงขรรค์ชัยศรี [พฺระ-แสง-ขัน-ไช-สี] อยู่ในหมวดเครื่องต้น พระมาลาเบี่ยงและฉลองพระองค์เกราะเหล็กอยู่ในหมวดเครื่องพระพิชัยสงคราม พระแสงดาบเชลยและพระแสงดาบคาบค่ายอยู่ในหมวดพระแสง พระเสมาธิปัตย์ พระฉัตรชัย และพระเกาวพ่าห์อยู่ในหมวดเครื่องสูง พานพระขันหมากและพระสุพรรณศรีบัวแฉกอยู่ในหมวดเครื่องราชูปโภค ในรัชกาลต่อ ๆ มา สิ่งที่ตั้งบนพระแท่นมณฑลได้เพิ่มและลดลงบ้าง เช่น ในรัชกาลที่ ๙ ตั้งพระแสงเพิ่มจากพระแสงที่ตั้งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งรัชกาลที่ ๕ ถึง ๑๒ องค์ คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up