สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2
3 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี

เวลา ๑๖.๐๐ น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จ ฯ ไปยังพระอุโบสถ เสด็จ ฯเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนมหามงคล ๑ คู่ ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา จากนั้นจึงทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และ ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นจึงทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วจึงทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลาจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จ ฯ เข้าไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย  ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า จากนั้นจึงทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ด้านทิศตะวันออก และ ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ด้านทิศตะวันตก และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ - ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทยวรางกูร เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่าย ตามเสด็จ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เสด็จ ฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอะฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ รวม ๒๒ พระโกศ

 • สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

 • รัชกาลที่ ๑

 • สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

 • รัชกาลที่ ๒

 • สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

 • รัชกาลที่ ๓

 • สมเด็จพระศรีสุลาลัย

 • รัชกาลที่ ๔

 • สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

 • รัชกาลที่ ๕

 • สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

 • สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 • รัชกาลที่ ๖

 • รัชกาลที่ ๗

 • สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗

 • รัชกาลที่ ๘

 • รัชกาลที่ ๙

 • สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร

 • สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร

 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกจากหอพระธาตุมณเฑียร เข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึก ฯ แด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะทั้ง ๙๕ รูป จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จไปพระแท่นมณฑล ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า อันประกอบไปด้วยเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ข้างพระแท่นมณฑลด้านทิศเหนือ และ เทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ข้างพระแท่นมณฑลด้านทิศใต้ จากนั้นจึงทรงธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ แล้วจึงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายศีล)จากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปที่ตู้เทียนชัย ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลาพระฤกษ์ ๑๖.๑๙ - ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แล้วทรงถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งทรงรับเทียนชนวน แล้วบริกรรมคาถา แล้วทรงจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัย แล้วถวายคืน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเทียนชนวน แล้วพระราชทานคือเจ้าพนักงานพระราชพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก กลับไปประทับที่อาสน์สงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ที่เดิมพลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเทียนชนวน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวาย แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปจุดบูชาพระมหาเศวตฉัตร ๑๐ แห่ง • พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 • พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 • พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 • พระที่นั่งอนันตสมาคม

 • พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 • พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ๒ องค์

 • ปราสาทพระเทพบิดร

 • ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน

 • พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


เชิญไปจุดบูชาที่ปุชนียสถานสำคัญ ๙ แห่ง

 • หุ่นพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ (ห้องภูษามาลา)

 • เทวสถานพระอิศวร โบสถ์พราหมณ์

 • เทวสถานพระนารายณ์ โบสถ์พราหมณ์

 • เทวสถานพระพิฆเนศวร โบสถ์พราหมณ์

 • เทวรูป ณ หอเชือก กรมศิลปากร

 • พระหลักเมือง ศาลหลักเมือง

 • พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์

 • เทวรูป ณ หอแก้วพระภูมิ ข้างกำแพงพระที่นั่งบรมพิมาน

 • เทวรูป ณ ตึกดิน (อยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา)


เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยืนบนอาสนะลาดผ้าขาวด้านซ้ายพระสยามเทวาธิราช ท้ายอาสน์สงฆ์ด้านตะวันออก คล้องด้ายสายสิญจน์ซึ่งโยงมาจากยันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) พระสงฆ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ๓๐ รูป และในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง จากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญครอบพระกริ่งไปตั้งที่หน้ าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และประทับพระราชอาสน์ ที่เดิมจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ ถวายใบมะตูมทรงทัต ทูลเกล้า ฯ ถวายใบสมิต (ใบมะม่วง ๒๕ ใบ ๑ ช่อ (ภยันตราย)) ทรงรับแล้วทรงปัดพระองค์แล้วพระราชทานคืน ทูลเกล้า ฯ ถวายใบสมิต (ใบทอง ๗๒ ใบ ๑ ช่อ (อุปัทวันตราย))  ทรงรับแล้วทรงปัดพระองค์แล้วพระราชทานคืน และทูลเกล้า ฯ ถวายใบสมิต (ใบตะขบ ๙๖ ใบ ๑ ช่อ (โรคันตราย))  ทรงรับแล้วทรงปัดพระองค์แล้วพระราชทานคืนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ไปทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึก ฯ แด่รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จนครบ ๙๕ รูป แล้วจึงเสด็จ ฯ ไปประทับพระราชอาสน์ ที่เดิม พระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเงิน เทียนทองบูชาพระสยามเทวาธิราช จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังพระที่นั่งอุทุมพรราชอาสน์ ทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตรและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์ เสด็จ ฯ ไปยังพระที่นั่งภัทรบัฐ ทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร เสด็จออกจากพระที่นั่งภัทรปิฐ ไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เข้าพระทวารท้องพระโรงหน้าด้านตะวันตกทั้งนี้ ผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกในวันรุ่งขึ้นและโหรหลวงประจำทิศ เข้าประจำที่รอบ ระหว่างนั้น ผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกจุดเทียนบูชาแท่นอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ โหรหลวงจุดเทียนปักที่ชันสาครแล้วมานั่งสวดบูชาเทวดานพเคราะห์ประจำทิศ กับผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ขึ้นนั่งแท่นราชบรรจถรณ์ ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เรียบร้อยแล้ว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าห้องพระบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฎิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ประทับพระราชอาสน์ ณ ห้องกลาง ทรงสวดพระมหามงคล ทรงเปลื้องพระมหามงคลแล้ว เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ บนพระแท่นราชบรรจถรณ์ เสด็จ ฯ ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าพระแท่นมณฑล และที่หน้าพระสยามเทวาธิราช เสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวรไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เสด็จ ฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสด็จ ฯ ไปทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง เครื่องบูชากระบะมุก ณ พระแท่นสวดภาณวาร (พระสงฆ์นั่งปรกและสวดภาณวารตลอดคืน)

จากนั้นเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรักษา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่