นายกฯ ตรวจดูความเรียบร้อยเส้นทางเสด็จฯ ริมเจ้าพระยา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา, นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, องค์กรอิสระ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในนามรัฐบาล ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 นายกฯ ร่วมปลูกหญ้าบริเวณสวนหย่อม รวมถึงร่วมกิจกรรมทำความสะอาด กวาด ล้าง และทาสี ณ บริเวณพระที่นั่งสันติชัยปราการ เมื่อเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ลงเรือจากท่าเรือพระอาทิตย์ ไปยังวัดราชาธิวาส เพื่อสำรวจเส้นทางทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งพระนครและธนบุรี พร้อมกับสำรวจความเรียบร้อยบริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครอีกด้วย

‘บิ๊กตู่’ ตั้งเป้าพาไทยเป็น ‘ประเทศรายได้สูง’ ในปี 2579

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. เวลา 12.05 น. ตามเวลาท้องถิ่น  ณ Asia Society นครนิวยอร์ก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ มาดามโจเซ็ท ชีราน ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Asia Society  และคณะผู้บริหาร Asia Society  และได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศ จากความแข็งแกร่งภายในสังคมไทย” พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากล่าวปาฐกถา ณ Asia Society ถือเป็นปาฐกถาครั้งแรกในรอบ 7 ปี ของนายกฯ ไทย โดยประเทศไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของสังคมและสวัสดิภาพความกินดีอยู่ดีของประชาชน อาทิ ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ไปจนถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีเสถียรภาพ สันติภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นภูมิภาคที่เชื่อมต่อและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ หรือที่ฝ่ายสหรัฐฯ ในปัจจุบันรวมเรียกว่า อินโด-แปซิฟิก ถือว่าเป็น “ภูมิภาคแห่งโอกาส” เนื่องจากมีประชากรรวมกันแล้วเกือบ 3 พันล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และเป็นศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายสาขาที่สำคัญ ประเทศไทยจึงดำเนินนโยบายเพื่อเสริมสร้าง “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน” กับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคที่ร่วมความคิด (like-minded) และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวไทยเองเพื่อสามารถแสดงบทบาทนำดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทย ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้วางรากฐานด้านต่าง ๆ และยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการเอารัดเอาเปรียบในสังคม ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลปรับปรุงกฎระเบียบ และวิธีทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักธุรกิจและนักลงทุนเพิ่มขึ้น ด้านสังคม รัฐบาลประกาศให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และได้กำกับดูแลการจัดการปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ด้านการเมือง ปฏิบัติตาม Roadmap อย่างครบถ้วน ต่อจากนี้ ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายคือ จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ภายในปี 2579 มีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน มีพัฒนาการทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมในสิทธิพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตลอดจน เพิ่มพูนบทบาทเสริมสร้าง “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน” กับนานาประเทศ โดยมีอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นจุดตั้งต้น การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ไม่เพียงเน้นการมองไปสู่อนาคต และเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นหลักให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาต่างๆ ของอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องครอบคลุมในทุกมิติหรือ Sustainability of Things (SoTs)    

นายกฯ สั่งกรมชลฯ เร่ง 2 โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมพิษณุโลก วงเงินรวม 31 ล้าน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วานนี้(4 ก.ย.) ขณะลงพื้นที่ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ศาลากลาง จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม ได้ทราบถึงปัญหาและเห็นชอบ ให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคลองเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุม ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของคลองเนินกุ่ม วงเงิน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย รวมถึงโครงการแก้มลิงบ้านห้วยน้ำสุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการขุดลอกแก้มลิง เพี่อชะลอน้ำและเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง วงเงิน 11,000,000 บาท โดยให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2562   ทั้งนี้เมื่อวาน(4 ก.ย.) ชาวบ้าน ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ช่วยกันซ่อมแซมพนังดินกั้นคลองเนินกุ่ม ที่หมู่ 1 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นวันที่ 4 ติดต่อกันแล้ว หลังพยายามตลอด 3 วันที่ผ่านมา ไม่สามารถต้านทานสู้กับกระแสน้ำไหลหลากได้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ ใช้แขนรถแบคโฮปักหลักด้วยเสาไม้ยูคาก่อน เพื่อนำแนวกั้น จากนั้นใช้ผ้าฟางสีฟ้าขาวที่เย็บเพิ่มขนาดความกว้างให้มากพอ […]

‘บอริส จอห์นสัน’ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ

บอริส จอห์นสัน วัย 55 ปี  อดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของ อังกฤษ คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมคนใหม่ พร้อมเตรียมก้าวขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสหราชอาณาจักร บอริส จอห์นสัน ได้คะแนนโหวต 92,153 เสียง จากสมาชิกพรรคอนุรักษนิยม เอาชนะ เจเรมี ฮันท์ รัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบัน ที่ได้คะแนนโหวต 46,656 เสียง และจอห์นสัน มีกำหนดทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ต่อจากนางเธเรซ่า เมย์ ในวันนี้ (24 ก.ค.) หลังการประกาศผลโหวตของสมาชิกพรรคอนุรักษนิยม จอห์นสัน ได้ให้คำมั่นกับบรรดาผู้สนับสนุนว่า เขาจะเดินหน้านำสหราชอาณาจักร ออกจากสหภาพยุโรปภายในวันฮัลโลวีน (31 ต.ค.) ปีนี้ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจาข้อตกลง เบร็กซิต (Brexit) กับทางอียูหรือไม่ รายงานข่าวระบุว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธที่ 2 จะทรงประกาสแต่งตั้งจอห์นสัน เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนที่จอห์นสันจะย้ายเข้าไปยังบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง สตรีท หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในกรุงลอนดอน ติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ […]

มีผู้เหมาะสมแล้ว! พรรคเพื่อชาติ ไม่ส่งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

วันนี้ (8 ก.พ.) พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) ซึ่งมีนายจตุพร พรหมพันธุ์ เป็นผู้ช่วยหาเสียง นำโดยนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค ได้เดินทางไปยื่นรายชื่อผู้สมัครส.ส. บัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยื่นบัญชีรายชื่อครบทั้ง 150 รายชื่อ ในขณะที่รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ แจ้งว่า ทางพรรคมีความพร้อม แต่ขอรอดูแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอื่น ๆ ก่อน หากเห็นว่ามีผู้สมัครที่เหมาะสมแก่ตำแหน่งแล้ว พ.พ.ช. ก็จะไม่ส่งรายชื่อ โดยคาดว่าจะส่งนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตเพียงคนเดียว ล่าสุด มีรายงานข่าวมาแล้ว ว่า พ.พ.ช. ตัดสินใจถอนตัวจากการยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรี ไม่ส่งรายชื่อตัวแทนพรรค ติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34  

“ทักษิณ” อวยพรปีใหม่ 62 ดีใจประเทศจะกลับสู่เสรีภาพ ห่วงเศรษฐกิจ แนะใช้เทคโนโลยีสู้

วันที่ 31 ธ.ค. 61 ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thaksin Shinawatra โดยระบุข้อความว่า สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่พี่น้องไทยทุกท่านครับ วันนี้ผมขอมาสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องคนไทยเหมือนทุกปีที่ตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ไทย ปีนี้เป็นปีที่อวยพรด้วยความดีใจที่ประเทศเราจะกลับคืนสู่สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ถึงแม้จะต้องมาเริ่ม ก.ไก่ กันใหม่ แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี แต่ก็อดห่วงไม่ได้เพราะว่ามีผู้รู้ทางเศรษฐกิจระดับโลกหลายคนได้แสดงความวิตกว่าครึ่งปีหลังของปี 2562 และต่อปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาอีกรอบ เศรษฐกิจของเรายิ่งอ่อนแออยู่ มาเจอแรงกระแทกใหม่จะทำอย่างไร ผมอยากฝากแนะนำสำหรับปีนี้เอาไว้ว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปอย่างมาก ถ้าท่านทำธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คงต้องปรับตัวอย่างแรง อย่าได้รังเกียจหรือกลัวเทคโนโลยีเลยครับ ท่านเล่นเฟซบุ๊คเป็น ท่านเล่นไลน์เป็น ท่านเรียนรู้ได้หมดครับ ทุกวันนี้ E-commerce สร้างโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถค้าขายได้กับคนทั่วโลก ที่ทั้งสินค้าและเงินกำลังไหลอย่างอิสระมากขึ้นทุกวัน เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ แม้แต่ธุรกิจอย่างธนาคารก็จะเหนื่อย เพราะเงินดิจิตอล กำลังมาแรง อีกหน่อยทุกประเทศก็จะมีเงินดิจิตอลมาใช้ควบคู่กับเงินที่เป็นธนบัตรมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องการทหาร ต่อไปจะใช้กำลังพลน้อยลง อาวุธในปัจจุบันแทบจะโละทั้งหมด แล้วรบกันด้วยเทคโนโลยีเช่น โดรน หุ่นยนต์ และใช้เลเซอร์ ทำให้สามารถนำคนและงบประมาณไปพัฒนาเรื่องการศึกษาและอื่นๆได้อีกมาก เรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Ageing Society อย่างมีคุณภาพ […]

โซเชียลแห่ชื่นชม ‘นายกฯ เนเธอร์แลนด์’ ถูพื้นเอง หลังทำกาแฟหก

สังคมออนไลน์ของเนเธอร์แลนด์ตอนนี้กำลังพูดถึงคลิปเหตุการณ์ในอาคารรัฐสภา ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีมาร์ค รุตเต ของเนเธอร์แลนด์ กำลังจะเข้าห้องประชุม โดยระหว่างที่ผ่านเครื่องสแกน เจ้าตัวทำถ้วยกระดาษหลุดมือทำให้กาแฟไหลนองเต็มพื้น เมื่อเห็นดังนั้น ท่านนายกฯ ก็รีบก้มลงเก็บถ้วยไปทิ้ง จากนั้นจึงเดินไปคว้าไม้ถูพื้นจากมือเจ้าหน้าที่และลงมือทำความสะอาดพื้นด้วยตัวเอง ท่ามกลางกลุ่มแม่บ้านที่มายืนปรบมือให้กำลังใจ แถมยังพยายามสอนวิธียืดด้ามไม้ถูพื้นให้ท่านนายกฯ อีกด้วย พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ท่านนายกฯ ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก

มาเลเซียปล่อยตัว ‘อันวาร์’ หลังได้รับอภัยโทษ เผยไม่รีบรับตำแหน่งนายกฯ ต่อ ‘มหาธีร์’

นายอันวาร์ อิบราฮิม วัย 70ปี แกนนำฝ่ายค้านของมาเลเซียถูกปล่อยตัวจากเรือนจำในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียแล้วในวันนี้(16 พ.ค. 61) ท่ามกลางกองทัพผู้สื่อข่าวและเหล่าผู้สนับสนุน ที่มารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก โดยนายอันวาร์ก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและโบกมือทักทายกลุ่มผู้สนับสนุน การปล่อยตัวนายอันวาร์มีขึ้น หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัด วัย 92 ปี ที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งได้ยื่นเรื่องขออภัยโทษนายอันวาร์ต่อกษัตริย์ของมาเลเซียตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งนายอันวาร์ได้ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาทุจริตคอร์รัปชั่นและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ช่วยชายเมื่อ 3 ปีก่อน โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ผู้นำมาเลเซีย ที่ต้องการกำจัดนายอันวาร์ให้พ้นจากเส้นทางการเมือง ขณะนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ ประกาศว่าจะขอนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 2 ปี และจะส่งมอบอำนาจบริหารประเทศให้กับนายนายอันวาร์แทน อย่างไรก็ดี นายอันวาร์ได้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวภายหลังได้รับการปล่อยตัวว่าตนยังไม่รีบร้อนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก่อน และอยากเดินทางไปต่างประเทศ และสอนหนังสือ โดยเขาจะยังคงให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป พร้อมกับกล่าวว่านี่ถือเป็นรุ่งอรุณใหม่ของมาเลเซีย และได้ขอบคุณชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติและศาสนา ที่ยืนหยัดเพื่อหลักประชาธิปไตยและเสรีภาพ ซึ่งชาวมาเลเซียต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง และได้แสดงออกมาด้วยลงคะแนนเลือกตั้ง จนทำให้พรรคฝ่ายค้านได้รับชัยชนะ

“ประวิตร” ฉะ! “สันธนะ” อ้างรู้จักบิ๊กขรก. ยืมคำนายกฯ “อย่าพูดลอยๆ” ลั่นไม่ควรให้ค่า

จากกรณี พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล และที่ปรึกษาตลาดใหม่ดอนเมือง ที่อ้างว่ามีรัฐมนตรีที่เป็นทหาร อยู่เบื้องหลังการตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมือง วันนี้ (9 พ.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กรณีดังกล่าว เป็นการดำเนินการเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอยากทราบว่ารัฐมนตรีคนไหนสั่ง หมายถึงตนเองหรือไม่ ถามกลับว่า แล้วจะสั่งไปทำไม ส่วนตัวไม่รู้จักกับ พ.ต.ท.สันธนะ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบว่าพฤติกรรมและหลักฐานต่างๆ พ.ต.ท.สันธนะ เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ ส่วนกรณีที่ พ.ต.ท.สันธนะ กล่าวอ้างว่ารู้จักบุคคลต่างๆนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้บอกแล้วว่า ให้ระบุชื่อมา ไม่ใช่พูดลอยๆ และการที่ พ.ต.ท.สันธนะ ได้โทรศัพท์หา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร. นั้น คงไม่ได้เจรจาอะไรกัน เพราะช่วงนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้ติดตามตนลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และที่ได้รับรายงานคือ มีการโทรศัพท์มาก่อน 30 นาที แต่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ […]

“สันธนะ” ยื่นเอกสารลับร้องนายกฯ แง้มข้อมูลคนทุจริต – ห่วงไม่ปลอดภัย หนีซุกเซฟเฮ้าส์

วันนี้ (9 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล ในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัท พัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง เดินทางมาที่บริเวณ ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล อ้างว่านำเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลการทุจริตของบุคคลในรัฐบาล มอบให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พ.ต.ท.สันธนะ กล่าวว่า หลังจากที่เมื่อวานนี้ (8 พ.ค.) นายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์ และพูดถึงตนในลักษณะว่าตนก่อกวน สร้างความวุ่นวาย ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่สามารถตำหนิตนได้ ตนเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ หลังจากทราบข่าวแล้ว ตนรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัย เมื่อคืนที่ผ่านมา จึงต้องไปอยู่ในเซฟเฮ้าส์ ซึ่งสิ่งที่ทำนั้น ไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่ทำเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งพ.ต.ท.สันธนะ กล่าวด้วยเสียงสะอื้น โดยการยื่นเอกสารที่ตนนำมาวันนี้ ตนขอยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ทหารที่นายกฯ ไว้ใจเท่านั้น เพราะเกรงว่าหากยื่นผ่านศูนย์ร้องเรียนฯ อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งตนไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในเอกสารต่อสื่อฯ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของตน กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังเป็นพี่น้องกันอยู่หรือไม่ จากที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ พ.ต.ท.สันธนะ […]

‘ดอน’ ยืนยันนายกฯ ไปได้ทุกประเทศ คุยฟุ้งทุกวันนี้มีแต่คำเชิญ เตรียมหารือมะกันกำหนดการเยือน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ว่าเป็นคนเดียวที่ต่างชาติไม่ให้เดินทางไปเยือน เพราะเป็นหัวหน้าคณะ คสช. แต่ปัญหาดังกล่าว ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ยังสามารถเดินทางไปเยือนต่างประเทศได้หมด โดยนายดอน กล่าวว่า ที่นายกฯ พูดอาจจะเป็นช่วงรัฐประหารปีแรกๆ ขณะนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว มีแต่คำเชิญจากต่างประเทศ แต่บางประเทศยังไม่มีเวลาไป ขณะที่วันนี้นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย จะมีการหารือการเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรี และกำหนดกรอบแนวทางในการหารือร่วมกัน ย้ำว่านายกรัฐมนตรีสามารถเดินทางไปได้ทุกประเทศหากมีการเชิญมา รมว.ต่างประเทศกล่าวด้วยว่า กรณีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 ที่ผ่านมานั้น มีการพูดคุยในเรื่องยุทธศาสตร์และทวิภาคีทั้งในส่วนภูมิภาคและทวิภาคีระดับโลก รวมถึงหารือเรื่องการเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำและสรุปกำหนดการในการเดินทาง

ครม.อนุมัติงบช่วยน้ำท่วม นายกฯ วอนอย่าโยงน้ำท่วม 54 จ่อลงพื้นที่สกลนคร 2 ส.ค.

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า ยังคงใช้หลักเกณฑ์ที่เคยใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการกำหนดแผนงานมาตรการต่างๆ อย่างสมบูรณ์ ขณะนี้ขั้นตอนการช่วยเหลือกำลังดำเนินการอยู่ การเยียวยาฟื้นฟูก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในวันนี้ได้มีการอนุมัติมาตรการตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาในที่ประชุม และมาตรการฟื้นฟูยังคงเป็นมาตรการเดิมที่ได้เคยให้การช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เร็ว โดยนายกรัฐมนตรีย้ำให้เชื่อคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนราชการ และรัฐบาล และต้องมีการเตรียมความพร้อมขนย้ายข้าวของ การรอการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวคงไม่ไหวต้องช่วยเหลือตัวเองมาก่อนและรัฐบาลจะเข้าไปช่วยในส่วนที่เหลือ โดยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเตือนมาโดยตลอด เป็นภัยธรรมชาติที่หลายประเทศเผชิญในเรื่องนี้อยู่ แต่จะเสียหายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ส่วนที่มีการเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำท่วม และการบริหารจัดการน้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับน้ำท่วมในปี 2554 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นคนละประเด็นไม่อยากไปก้าวล่วงเพราะตนเองอยู่ทั้ง 2 เหตุการณ์ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาลไม่อยากให้ไปย้อนถึงเรื่องเก่า ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่อยากให้ไปฟังคนเก่าๆ พูดโต้กันไปมาไม่เกิดประโยชน์ ส่วนกระแสข่าวรายงานว่าอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดสกลนครแตก รวมถึงกระแสว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทาน ปกปิดข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความสบสน ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆ มีการบอกให้เฝ้าระวังในทุกพื้นที่และมีการแจ้งเตือนปริมาณน้ำมาก รวมถึงระยะเวลาที่ฝนคาดว่าจะตก กรณีของเขื่อนได้มีมาตรการเตรียมรับมืออยู่แล้ว การมาเถียงกันว่าเขื่อนแตกไม่แตกเป็นเรื่องไร้สาระ หากเป็นสถานการณ์ปกติย่อมรับปริมาณน้ำได้ แต่เมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากย่อมล้นเป็นธรรมดา ทางด้านการเดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครในวันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นการเดินทางไปเพื่อให้กำลังใจและไม่อยากให้เป็นภาระเนื่องจากเมื่อตนเองเดินทางไปก็จะเกิดความวุ่นวายในการเตรียมตัวรับรองแทนที่จะช่วยเหลือประชาชน และได้สั่งการลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ขออย่าโทษกันเองในเรื่องนี้ ไม่เกิดประโยชน์และอย่านำมาเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้ง เป็นสถานการณ์จากภัยธรรมชาติที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงในประเทศอื่นๆ […]

นายกฯ เป็นประธานทำบุญมหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เป็นประธานในพิธีทางศาสนา มหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี คณรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ขณะที่ข้าราชการและพนักงานชลประทานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองจำนวน 2 พันต้นตลอดแนวถนนสายอ่างทอง –ป่าโมก บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานจังหวัด พร้อมจัดซุ้มถายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.2560 ด้านมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะครูนักเรียนจากสถานการศึกษาในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ร่วมกันปล่อยเต่ากระ จำนวน 65 ตัวคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และที่ จ.ปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนา และดูแลแม่น้ำปัตตานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส […]

keyboard_arrow_up