ถ้าความแตกต่างของช่วงวัยส่งผลให้เกิดทัศนคติแง่ลบในการทำงานร่วมกับคนอื่น ร่วมหาออกด้วยกันกับงาน “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?”

เคยเจอปัญหาเหล่านี้ในที่ทำงานไหม? ความคิดไม่ตรงกัน ทัศนคติไม่ตรงกัน ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Generation แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร? ขอเชิญร่วมสัมมนา “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?” วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 26103 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการทำงานร่วมกันของคนต่างช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในสังคมปัจจุบันที่การทำงานในแต่ละองค์กรหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในหลายภาคส่วน ทุกกระบวนการต่างต้องพบเจอกับผู้คนที่มีความคิดหลากหลาย แตกต่างทั้งมุมมอง รวมไปถึงช่วงวัย ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้ไม่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของทัศนคติในการแก้ปัญหาของแต่ละช่วงวัย หรือแม้กระทั่งมุมมองด้านการวางตัวในที่ทำงานของคนที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ทำให้หลายๆ ครั้งการทำงานร่วมกันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่เท่าที่คาดการณืกันไว้ ดังนั้นการต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายช่วงวัย ต่าง Generation จึงต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจในความต่างของกันและกัน เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน ก่อให้เกิดการทำงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน “ GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว ? ”  วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. […]

ไม่ยุติธรรม! สังคมไทยตัดสินการใช้ชีวิตของ ‘ผู้หญิง’ จากช่วงอายุ-ขึ้นเลข 3 ไม่แต่งงานได้ไหม?

ผลสำรวจเผยสังคมไทยสร้างกรอบให้ผู้หญิงต้องใช้ชีวิตตาม…อายุ!! จากคำถามที่ว่า อายุเท่าไหร่แล้ว?, เงินเดือนเท่าไหร่?, แต่งงานหรือยัง? หรือแม้กระทั่ง มีอะไรทรัพย์สินอะไรเป็นของตัวเองบ้างหรือยัง? ดูจะเป็นคำถามหลักๆ ที่ผู้หญิงไทยต้องคอยตอบคำถามเหล่านี้จากคนรอบข้าง สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยนั้นลึกๆ แล้วมีความคาดหวังกับการใช้ชีวิตของผู้หญิงในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในวัยที่ขึ้นเลข 3 ซึ่งเป็นวัยที่ผู้หญิงจะโดนจับตามอง และถูกกดดันเรื่องแต่งงานมากเป็นพิเศษ พร้อมกับคำต่อท้ายที่ว่า ถ้ายังไม่ได้แต่งให้รีบแต่งซะ เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะขึ้นคาน โอเลย์จึงทำการสำรวจกับกลุ่มผู้หญิงไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน อายุระหว่าง 25 – 49 ปี เพื่อสอบถามทัศนคติของผู้หญิงเกี่ยวกับอายุที่มากขึ้น พบว่า 86 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงไทยรู้สึกไม่ยุติธรรมที่สังคมได้ตั้งความคาดหวังในตัวพวกเธอโดยตัดสินจาก “ช่วงอายุ” และพบอีกว่า กว่า 94 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง ในช่วงอายุ 25 – 30 ปี ยอมรับว่า ต้องเผชิญกับความคาดหวังจากคนรอบข้างให้พวกเธอมีอาชีพการงานที่มั่นคง พร้อมสภาพทางการเงินที่คล่องตัว นอกจากนี้ ผู้หญิงกว่า 80 เปอร์เซนต์ ยังถูกคาดหวังให้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงในช่วงอายุนี้อีกด้วย ขณะที่วัย 30 คือ ช่วงอายุที่ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองถูกสังคมคาดหวังและจับตามองมากเป็นพิเศษในทุกๆ เรื่อง […]

keyboard_arrow_up