Special Scoop

เลือกตั้ง 2566 กับอนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย | Spotlight | 22 มี.ค. 66 | AMARIN TVHD34

23 มี.ค. 66
ฤดูกาลเลือกตั้งกำลังจะเริ่มต้น ในฐานะผู้ประกอบการ CPF มีมุมของของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างไร ความคาดหวังของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองให้แข็งแกร่ง มีแผนเชิงลึก รวมถึงเรื่องค่าแรง

วิดีโอ แนะนำ