การเงิน

ถ้าไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลย  เริ่มต้นยื่นปีนี้จะดีไหม?

11 มี.ค. 66
ถ้าไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลย  เริ่มต้นยื่นปีนี้จะดีไหม?

ไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลย  เริ่มต้นยื่นปีนี้จะดีไหม? หลายคนมักมีคำถามแบบนี้ในช่วงการยื่นภาษีประจำปีครับ ซึ่งถ้าหากให้แนะนำจากใจ ผมคิดว่าควรยื่นให้ถูกต้องครับ ด้วย 3 เหตุผลต่อไปนี้ 

1) การจัดการภาษีช่วยให้เราจัดการเงินได้ดีขึ้น หลายคนที่ไม่เคยจัดการเรื่องภาษี มักจะมีจุดร่วมกันคือไม่ได้จัดการการเงินของตัวเองด้วย นั่นคือ ไม่ได้มีการวัดผลรายได้ ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริง ซึ่งสำหรับคนทำธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจได้ครับ

การยื่นภาษี คือ สิ่งที่ทำให้เรากลับมาทบทวนว่า รายได้ ค่าใช้จ่าย และ รายการการเงินต่างๆของเราเป็นแบบไหน และมันเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนภาษีที่จะพาเราไปสู่เรื่องการเงินที่ดีขึ้น เช่น สิทธิ์ในการลดหย่อนต่าง ๆ ไปจนถึงการวางแผนเป้าหมายชีวิตอีกด้วยครับ

2) ยื่นภาษีแล้วอาจจะได้เงินคืนก็ได้ (สำหรับบางคน) ผมเคยเขียนคำแนะนำในแฟนเพจ TAXBugnoms ว่า สำหรับฟรีแลนซ์หรืองานอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 310,000 บาทต่อปี แต่ถูกหักภาษีไว้ โดยที่ไม่มีรายได้อื่น ควรยื่นภาษี เพราะจะช่วยให้เราได้คืนภาษี

เนื่องจากหลายคนมักเข้าใจผิดว่า การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ คือ การเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ไม่ยื่นภาษี ซึ่งเป็นการปิดโอกาสการขอคืนภาษีของเรา ในกรณีที่มีภาษีที่ต้่องเสียจริงในปี น้อยกว่าภาษีที่ถูกหัก ณ ทีจ่ายไว้ ดังนั้น การยื่นภาษีของคนกลุ่มนี้ จะช่วยให้ได้เงินคืนกลับมา ไม่ต้องเสียภาษีไปมากกว่าความจำเป็นครับ 

ยื่นภาษีปีแรก

เพื่อความชัดเจน ขออธิบายความหมายของคำว่า ยื่นภาษี และ เสียภาษี อีกทีนะครับ 

  • ยื่นภาษี หมายถึง เรามีหน้าที่ยื่นภาษีเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขในการยื่นภาษีแตกต่างกันออกไป

  • เสียภาษี หมายถึง จำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายสำหรับภาษีแต่ละประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณภาษีที่กฎหมายกำหนดไว้

ยื่นภาษีปีแรก

3) ช่วยหยุดวงจรการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากอำนาจของสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรายื่นภาษีแล้วต้องเสียภาษีเพิ่ม อันนี้อาจจะมีค่าปรับเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ค่าปรับอาญา เบี้ยปรับ หรือว่า เงินเพิ่ม ตามนี้ครับ

  • ค่าปรับอาญา คิดในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ถือว่าทำผิดกฎหมาย เป็นการลงโทษทางอาญา)
  • เบี้ยปรับ คิดจากยอดภาษีที่ต้องชำระ โดยกำหนดไว้สูงสุดคือ 2 เท่าของจำนวนภาษี
  • เงินเพิ่ม คิดจากยอดภาษีที่ต้องชำระ โดยกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% ต่อเดือน แต่จำนวนเงินเพิ่มจะสูงสุดไม่เกินจำนวนภาษีที่คำนวณได้

แต่ในทางกลับกัน การยื่นภาษีก็จะทำให้เราหยุดการเสียภาษีมากขึ้น เพราะถ้าหากเรายื่นภาษีเอง โทษต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงตามประเด็นความผิดและหยุดการคิดเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) ได้ทัน หากถูกสรรพาตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมาจริง ๆ เพราะ อำนาจตรวจสอบภาษีย้อนหลังของสรรพากรตามกฎหมายในกรณีที่เราไม่ยื่นภาษีนั้น จะสามารถตรวจสอบได้ถึง 10 ปีเลยล่ะครับ (มาตรา 23 แห่งประมวลรัษฏากร และ มาตรา 193/30 จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 

แต่ถ้าหากเรายื่นภาษี อำนาจตรวจสอบย้อนหลังจะเหลือเพียง 2 ปี และสามารถขยายสูงสุดได้ไม่เกิน 5 ปี หากมีความผิดที่เกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงภาษีอากร (มาตรา 19 แห่งประมวลรัษฏากร) แต่อย่างไรก็ตามการยื่นภาษีมันเป็นแต่ละช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดครับ ในกรณีที่ยื่นภาษีเป็นรายปี ปีไหนที่ยื่น ปีนั้นจะลดอำนาจลง ส่วนปีที่ไม่ยืน ก็ยังคงอำนาจไว้เหมือนเดิม

ยกตัวอย่างเช่น นายบักหนอมยื่นภาษีประจำปี 2565 ไว้ แบบนี้อำนาจการตรวจสอบย้อนหลังของสรรพากรสำหรับภาษีปี 2565 ก็จะสูงสุดไม่เกิน 5 ปีครับ ส่วนถ้าปีก่อนหน้านี้ไม่ได้ยื่น อำนาจการตรวจสอบย้อนหลังของปีนั้น ๆ ก็จะสูงสุดไม่เกิน 10 ปีครับ

สำหรับคนที่กลัวว่ายื่นภาษีแล้ว จะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังหรือเปล่า ต้องบอกว่าปัจจุบันทางกรมสรรพากรเองมีแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเข้าระบบให้ถูกต้องมากกว่าการตรวจสอบย้อนหลังครับ ดังนั้นการยื่นภาษีน่าจะมีประโยชน์ต่อเรามากกว่าไม่ยื่นภาษี จริงไหมครับ 

สุดท้ายนี้ ถ้าหากเป็นไปได้ มายื่นภาษีให้ถูกต้องกันดีกว่าครับ เพื่อประโยชน์ของเรา และไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ภาษีคืนด้วยก็ได้นะครับ โดยในป้จจุบัน เราสามารถยื่นภาษีย้อนหลังผ่านอินเตอร์เน็ต (กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปครับ

ใครสนใจเรี่องนี้พร้อมตัวอย่าง ดูเพิ่มเติมได้ทีนี่ครับ 

ขอคืนภาษีย้อนหลังได้กี่ปี ? ถ้าไม่เคยยื่นภาษีมาก่อน จะถูกตรวจสอบย้อนหลังไหม ?

ถนอม เกตุเอม

ถนอม เกตุเอม

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เจ้าของเพจ TAXBugnoms

advertisement

SPOTLIGHT