การเงิน

เมื่ออยากซื้อบ้าน แต่ ”กู้ไม่ผ่าน“ ทำอย่างไร? “เงินสดใจดี” ช่วยแก้ Pain point

26 ก.พ. 67
เมื่ออยากซื้อบ้าน แต่ ”กู้ไม่ผ่าน“ ทำอย่างไร?  “เงินสดใจดี” ช่วยแก้ Pain point

คนไทยหนี้พุ่ง! ผ่อนหนี้ไม่ไหว กลายเป็นหนี้เสียทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเช่าซื้อรถ ใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ยื่นกู้บ้าน ณ ขณะนี้แบงก์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ และยอดปฎิเสธสินเชื่อบ้านพุ่งสูงถึง 70% นั้น 

ล่าสุดปี 2566 หนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของไทยสูงถึงราว 560,000 บาท ส่วนในปี 2567 มีประมาณการไว้ว่า หนี้ครัวเรือนของไทยจะเพิ่มสูงไปถึงราว 91% ต่อ GDP ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงต่อระบบเศรษฐกิจ ถือว่าในระดับ “อันตราย” แล้ว และสัดส่วนหนี้ NPL เพิ่มขึ้น 20% เป็น 200,000 ล้านบาท จาก 170,000 ล้านบาท

สถานการณ์อย่างนี้ ส่งผลให้ความสามารถในการเข้าถึงการมีบ้านลดลง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน ฉะนั้น คนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองทำอย่างไร บางคนทำงานอาชีพอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือนเหมือนพนักงานบริษัทอย่างคนอื่นเขา หรือยอดหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนสูง ทั้งรถ ทั้งหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลอีก

บทความนี้ SPOTLIGHT จะพามารู้จัก “เงินสดใจดี” ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะช่วยให้คนอยากมีบ้าน ได้มีบ้านสมใจได้อย่างไร เมื่อภาระหนี้ยังสูงอยู่ขณะนี้ 

บริษัท เงินสดใจดี เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ Non Bank ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย 

“เงินสดใจดี” คือ ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อการซื้อบ้านครบวงจร ชูจุดเด่นทั้งให้บริการคำปรึกษา และโปรแกรมด้านสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมการันตีแก้ไขทุกปัญหาให้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้แบบไร้กังวลเรื่องเครดิตการเงิน 

SENA

“เงินสดใจดี”  มีบริการอะไรบ้าง?

  • Financial Health Check : ตรวจสุขภาพทางการเงิน ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซท์เงินสดใจดี

โดยแบบฟอร์ม 1 ผลการวิเคราะห์สถาณะทางการเงินเพื่อเตรียมตัวขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ช่วยให้ลูกค้าเข้าชมโครงการพร้อมรู้สถานะเครดิตตัวเอง เพื่อความมั่นใจในการซื้อบ้าน

  • Personal Loan Solution : เงินสดใจดี นำเสนอสินเชื่ออเนกประสงค์

แบบฟอร์ม 2 ผล “สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อลูกค้าที่ซื้อบ้าน SENA”พิจารณาสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาลูกค้าตามสถานะเครดิต ให้ลูกค้าสามารถซื้อบ้านได้

  • Personalized Financial Planning : วางแผนการเงินส่วนบุคคล เงินสดใจดี ช่วยเลือกสินเชื่อธนาคารที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ลูกค้ากู้ธนาคารสำเร็จ เป็นผู้ช่วยในการใช้ประโยชน์จากสินเชื่อบ้าน Home Equity  

พันธกิจ คือ “เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย” สอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน คือ SDG ข้อ 11 Sustainable Cities and Communities หัวข้อย่อยที่ 1.1 หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ เสนาจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหานี้เรื่อยมา

ยกตัวอย่างเช่น

นาย ก มีหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ก็มาติดต่อกับเงินสดใจดี จะดำเนินวิเคราะห์ทางการเงิน ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ก่อนซื้อบ้านและคอนโดของเสนา เพื่อเป็นการสร้างฐานะทางการเงิน และวินัยทางการเงินให้กับ นาย ก เมื่อภาระหนี้สินลดลง ซึ่งทำให้ยื่นกู้บ้านกับสถาบันการเงินผ่าน

“เงินสดใจดี” จะทำหน้าเสมือนผู้ช่วยทางการเงินส่วนตัว ที่ช่วยการวิเคราะห์ และวางแผนการเงินเพื่อเลือกใช้สินเชื่อให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมที่สุดกับลูกค้า เพื่อช่วยให้เป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยบริการหลัก 3 ส่วน คือ

  • วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าด้วยเครดิตบูโร และ DSR (ความสามารถในการผ่อนชำระ) ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับเครดิตของลูกค้ามากที่สุด 
  • บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการซื้อบ้าน ในกรณีที่สถานะทางการเงินยังไม่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร
  • การสร้างเครดิตผ่านการเช่าซื้อเพื่อสร้างประวัติการชำระเงินและเครดิตที่ดี เพื่อเป็นเจ้าของบ้านต่อไปในอนาคต

เงินสดใจดี ได้เริ่มทดลองให้บริการไปเมื่อปี 2566 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดี สามารถช่วยให้คนเป็นเจ้าของที่พักอาศัยจากยอดที่ธนาคารปฏิเสธได้ราว 7-10% หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 300 ล้านบาท และมีแนวโน้มของความสนใจมากขึ้น 

โดยในปีนี้ตั้งเป้าให้เงินสดใจดีช่วยให้คนเข้าถึงการมีบ้าน หรือลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างน้อยที่ 10-15% ซึ่งก็จะสะท้อนโดยตรงไปถึงยอดขายบ้านของเสนาที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เสนา

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ดร.ยุ้ย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เผยว่าเสนามองเห็นปัญหาสำหรับคนกลุ่มนี้คือ อยากได้บ้าน ยังไม่มีการวางแผนการเงินมาก่อนทำให้หลายคนก็กู้ซื้อบ้านยาก หรือกู้ไม่ผ่าน บางคนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ซื้อบ้าน จึงได้หาแนวทางเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย”

ด้านนางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บ.เงินสดใจดี จำกัด กล่าวว่า “เงินสดใจดี เปรียบเสมือน The lending hand who understands หรือ ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และวางแผน สร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อเครดิตที่ดี ช่วยเสริมสถานะเครดิตของผู้กู้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อ green loan เช่น โซล่ารูฟ หรือ รถพลังงานไฟฟ้า” 

“เงินสดใจดี” อาจเป็นช่องทางหนึ่งให้คนที่อยากมีบ้านเข้าร่วมโครงการและซื้อบ้าน ยื่่นกู้แบงก์ผ่านได้ด้วยบริการนี้ แต่บริการนี้เฉพาะผู้ที่ต้องการซื้อบ้านของเสนาเท่านั้น

advertisement

SPOTLIGHT