การเงิน

'เก็บภาษีขายหุ้น' ครม.เคาะเริ่มปีหน้า หลังเว้นใช้มานาน 30 ปี!

29 พ.ย. 65
'เก็บภาษีขายหุ้น' ครม.เคาะเริ่มปีหน้า หลังเว้นใช้มานาน 30 ปี!

advertisement

หลังจากยกเว้นให้มานาน 30 ปี ในที่สุดวันนี้ ครม.ก็อนุมัติ "เก็บภาษีขายหุ้น" แล้ว เริ่มกลางปีหน้า อัตรา 0.1% คาดช่วยรัฐเก็บภาษีเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้ (29 พ.ย. 65) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีจะมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วันหลังประกาศใช้ เพื่อให้นักลงทุนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส 2 ปี 2566

การเก็บภาษีขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอในอัตรา 0.10% โดยเก็บภาษีจากธุรกรรมการขายหุ้น (Transaction Tax) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคำนวณจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.10% (อัตราตามมาตรา 91/6(1)) ของมูลค่าที่ขาย

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามรายละเอียดอย่างชัดเจนต่อไป โดยเฉพาะประเด็นว่าจะมีการผ่อนผันให้จัดเก็บภาษีในปีแรกน้อยกว่าอัตราดังกล่าว เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาปรับตัวหรือไม่ โดยกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดตามมาในวันนี้

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าวมาเป็นเวลานานถึง 30 ปี หรือยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 240) พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน

การเก็บภาษีขายหุ้นในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 1 - 2 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐให้มีความยั่งยืน 

 

 

 

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT