ไลฟ์สไตล์

"แฟนเช่า" ธุรกิจทางเลือกของคนโสด ที่เสี่ยงผิดกฎหมาย

19 ก.ย. 66
"แฟนเช่า" ธุรกิจทางเลือกของคนโสด ที่เสี่ยงผิดกฎหมาย

อาชีพแฟนเช่า เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมในสังคมยุคนี้ เพราะสังคมที่เร่งรีบ เครียดจากการทำงาน และความคิดผู้คนที่เปิดกว้างทำให้เกิดเป็นธุรกิจแฟนเช่าหรือการหาคู่รักชั่วคราวให้กับผู้ที่สนใจ โดยรูปแบบการให้บริการ เช่น การออกเดท ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ ร่วมเดินทางท่องเที่ยว หรือแม้แต่การปลอมตัวเป็นคู่รักเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น เชื่อหรือไม่ว่า อาชีพนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ในเวลานี้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

 

ธุรกิจแฟนเช่า เติมเต็มความต้องการด้านอารมณ์และความใกล้ชิด

ในยุคปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่มีแนวคิดที่เปิดกว้างมากขึ้น ไม่ได้ยึดติดกับค่านิยมเดิม ๆ ที่ว่าคนต้องแต่งงานและมีคู่ครองเท่านั้น ร่วมไปถึงความเครียดจากการทำงานที่มีมากยิ่งขึ้น จึงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการที่จะเติมเต็มความเหงาหรือต้องการประสบการณ์ของการมีคู่รักโดยไม่ต้องผูกมัด ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจแฟนเช่าจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ญี่ปุ่น จุดกำเนิดของอาชีพแฟนเช่า

929740

จุดเริ่มต้นของ ธุรกิจแฟนเช่า เริ่มในประเทศญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ 1990 มีชื่อเรียกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า レンタル彼女 (renraku kanojo) หรือ レンタル彼氏 (renraku kareshi) เกิดในช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกต่ำ ผู้คนจำนวนมากต้องตกงานและสูญเสียรายได้ ส่งผลให้มีความต้องการความอบอุ่นและความรักมากขึ้น ประกอบกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แบบคู่รัก จึงมีการจ้างวานคนมาทำหน้าที่เป็นแฟนชั่วคราวหรือแฟนเช่า เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านอารมณ์และความใกล้ชิด

จุดพีคของธุรกิจแฟนเช่าในประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมในช่วงปี 2000 โดยในช่วงแรกได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชายเป็นหลัก เนื่องจากผู้ชายญี่ปุ่นจำนวนมากไม่สามารถหาแฟนได้ เนื่องจากความกดดันจากสังคมญี่ปุ่นที่ผู้ชายต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาออกเดทหรือหาแฟน ต่อมา ธุรกิจแฟนเช่าก็เริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิงเช่นกัน เนื่องจากผู้หญิงญี่ปุ่นจำนวนมากก็ต้องการออกเดทหรือมีเพื่อนเที่ยวโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง สำหรับเรทการให้บริการธุรกิจแฟนเช่าในประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ 10,000 เยน (ประมาณ 2,600 บาท) ไปจนถึง 60,000 เยน (ประมาณ 15,700 บาท) โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการและระยะเวลา รูปแบบบริการจะมีตั้งแต่ เดททั่วไป  รับประทานอาหาร ดูหนัง ออกงานสังคม งานเลี้ยง งานปาร์ตี้ ไปจนถึงการ ออกกำลังกายร่วมกัน เป็นต้น

 

กฎหมายธุรกิจแฟนเช่าที่ประเทศญี่ปุ่น

266416

ธุรกิจแฟนเช่าในญี่ปุ่นนั้นยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องบางฉบับอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจนี้ ตัวอย่างเช่น

  • กฎหมายอาญามาตรา 175 ห้ามการค้าประเวณี ซึ่งอาจนำไปสู่การตีความว่าธุรกิจแฟนเช่าเป็นการค้าประเวณีได้
  • กฎหมายการจ้างงานมาตรา 65 กำหนดว่านายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจนำไปสู่การตีความว่าผู้ให้บริการแฟนเช่ามีสิทธิได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟนเช่า เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 

ธุรกิจแฟนเช่าในฝั่งตะวันตกไม่ได้รับความนิยม

837369

ธุรกิจแฟนเช่าในฝากฝั่งตะวันตกมีชื่อเรียกว่า rent-a-boyfriend/girlfriend  แต่ ค่านิยมทางสังคม สังคมตะวันตกให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงจังมากกว่าสังคมเอเชีย คนรุ่นใหม่ในสังคมตะวันตกจึงมักมองว่าการเช่าแฟนเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการลดคุณค่าของความรัก นอกจากนี้ กฎหมายในบางประเทศในฝากฝั่งตะวันตกห้ามการค้าประเวณี ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจแฟนเช่าถูกมองว่าเป็นการค้าประเวณี รวมไปจนถึงทัศนคติของคนทั่วไป คนทั่วไปในฝากฝั่งตะวันตกอาจมองว่าการเช่าแฟนเป็นเรื่องแปลกหรือน่ารังเกียจ  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแฟนเช่าในฝากฝั่งตะวันตกก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่บ้างในกลุ่มคนที่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดโดยไม่ต้องมีพันธะผูกพัน รวมไปถึงกลุ่มผู้ชายที่ต้องทำงานหนักจนทำให้ไม่มีเวลาออกเดทหรือหาแฟน  อัตราค่าบริการแฟนเช่าฝั่งตะวันตกเริ่มต้นที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,300 บาท) ไปจนถึง 500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16,500 บาท) โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการและระยะเวลา

 

ธุรกิจแฟนเช่าในประเทศไทย

778843

อาชีพแฟนเช่าในประเทศไทย เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงปี 2565 จากการเผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์ของบุคคลทั่วไปบนโซเชียลมีเดีย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและจำกัดการพบปะสังสรรค์ ความต้องการใช้บริการแฟนเช่าเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน อาชีพแฟนเช่าในประเทศไทยมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริการเดท บริการเป็นเพื่อนเที่ยว บริการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน บริการพูดคุยและรับฟังปัญหา ฯลฯ โดยอัตราค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและประเภทของบริการ แต่อาชีพแฟนเช่ามีลักษณะเฉพาะและมีข้อจำกัดหลายประการ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการต้องมีความอดทน เข้าใจผู้อื่น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและของลูกค้าด้วย

 

อาชีพแฟนเช่าในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในไทย

570065

ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีแนวคิดที่เปิดกว้างมากขึ้น ไม่ได้ยึดติดกับค่านิยมเดิมๆ ที่ว่าคนต้องแต่งงานและมีคู่ครองเท่านั้น จึงมีความต้องการที่จะเติมเต็มความเหงาหรือต้องการประสบการณ์ของการมีคู่รักโดยไม่ต้องผูกมัด นอกจากนี้ยังมีความสะดวกและรวดเร็ว ทำให้อาชีพแฟนเช่าเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการมีคู่รักชั่วคราว โดยสามารถใช้บริการได้ทันทีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สำหรับอัตราค่าบริการก็มีรายระดับตั้งแต่ ราคาถูกไปชนถึงราคาสูง นอกจากนี้หากลองเทียบการใช้บริการแฟนอาจจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับการหาคู่ครองแบบปกติ ดังนั้นในมุมมองของคนรุ่นใหม่ อาชีพแฟนเช่าเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถช่วยเติมเต็มความเหงา มอบประสบการณ์ของการมีคู่รัก และสร้างความสุขให้กับชีวิตได้

 

ปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเลือกใช้บริการอาชีพแฟนเช่าในหมู่คนรุ่นใหม่

165534

ความเครียดจากการทำงาน คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ มากมาย อาชีพแฟนเช่าจึงสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสุขให้กับชีวิตได้

ความโดดเดี่ยว คนรุ่นใหม่หลายคนอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และทำงานคนเดียว จึงอาจรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด อาชีพแฟนเช่าจึงสามารถช่วยเติมเต็มความเหงาและสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ ๆ ได้

การยอมรับทางสังคม สังคมในปัจจุบันมีความเปิดกว้างมากขึ้นต่อการมีคู่รักชั่วคราว อาชีพแฟนเช่าจึงกลายเป็นอาชีพที่ยอมรับได้มากขึ้น

 

เรทการให้บริการธุรกิจแฟนเช่าในประเทศไทย

985545

ค่าบริการพื้นฐาน เช่น การเดินเล่น การรับประทานอาหาร การดูหนัง เป็นต้น โดยค่าบริการพื้นฐานแบบถูกสุดเริ่มต้นที่ 100บาทต่อชั่วโมง ไปจนถึงหลักหมื่นบาท

ค่าบริการเพิ่มเติม เช่น การไปเที่ยว การออกเดท เป็นต้น โดยค่าบริการเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 200 บาทต่อชั่วโมง

ค่าเดินทาง สำหรับการเดินทางระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางและยานพาหนะที่เลือกใช้

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการบริโภคร่วมกัน ราคาค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่เลือกไปใช้บริการ

ค่าเข้าสถานที่ต่างๆที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการไปเยือน ราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทของสถานที่นั้นๆต่างที่ตกลงกันไว้

ตัวอย่างค่าบริการ แฟนเช่าในประเทศไทย

  • ค่าบริการพื้นฐาน

เดินเล่น 100 บาทต่อชั่วโมง

รับประทานอาหาร 150 บาทต่อชั่วโมง

ดูหนัง 200 บาทต่อชั่วโมง

  • ค่าบริการเพิ่มเติม

ไปเที่ยว 200 บาทต่อชั่วโมง

ออกเดท 300 บาทต่อชั่วโมง

  • ค่าเดินทาง

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 10 บาท

รถยนต์ส่วนตัว 200 บาทต่อชั่วโมง

รถแท็กซี่ 300 บาทต่อชั่วโมง

  • ค่าอาหาร

อาหารจานเดียว 100 บาท

เครื่องดื่ม 50 บาท

  • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

สวนสนุก 500 บาทต่อวัน

โรงหนัง 200 บาทต่อคน

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการของธุรกิจแฟนเช่าในประเทศไทยอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการและลักษณะของบริการที่ต้องการ

 

หากต้องการใช้บริการแฟนเช่าในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร

421940

-หนุ่มโสดหรือสาวโสดที่อยากลองใช้บริการ ธุรกิจแฟนเช่าในเวลานี้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพราะในปัจจุบันมีผู้ให้บริการธุรกิจแฟนเช่าในประเทศไทยหลายราย สามารถเลือกผู้ให้บริการได้ตามความต้องการ เช่น ต้องการแฟนหน้าตาดี ต้องการแฟนที่มีรสนิยมหรือความสนใจคล้ายกัน

-ติดต่อผู้ให้บริการ เพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง เช่น ค่าบริการ เงื่อนไขการให้บริการ เป็นต้น

-เมื่อตกลงใช้บริการแล้วทำการนัดหมายสถานที่ในการใช้บริการ เช่น ร้านอาหาร โรงหนัง หรือ สถานที่อื่นๆที่ตกลงกับผู้ให้บริการ ตามวันและเวลาที่ต้องการ

-จ่ายเงินชำระเงินค่าบริการให้กับผู้ให้บริการเมื่อเจอหน้ากันบริการ เพื่อรับบริการจากผู้ให้บริการตามรูปแบบที่ต้องการ

 

ข้อควรระวังในการใช้บริการแฟนเช่าในประเทศไทย

1.ก่อนใช้บริการควรตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการตั้งแต่ ประวัติการทำงาน ร่วมไปจนถึง รีวิวต่างๆจากลูกค้าที่มาใช้บริการก่อนหน้า

2.อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ก่อนใช้บริการทุกครั้งควรตกลงเงื่อนไขการให้บริการกับผู้ให้บริการให้ชัดเจน เช่น ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเป็นต้น

3.ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว ขณะใช้บริการควรระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เป็นต้น

 

ธุรกิจแฟนเช่าในประเทศไทย ผิดกฎหมายหรือไม่

938876

ธุรกิจแฟนเช่าในประเทศไทยยังไม่ได้มีกฏหมายห้ามการใช้บริการเช่าแฟน แต่หากจะมองว่าผิดกฎหมายก็ได้เช่นกันเพราะ เพราะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการค้าประเวณีหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการค้าประเวณี"

ในกฎหมายฉบับนี้ การค้าประเวณี หมายถึง การกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารแก่บุคคลอื่นเพื่อแลกกับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด โดยนิยามนี้ ธุรกิจแฟนเช่าอาจเข้าข่ายการค้าประเวณีได้ เนื่องจากผู้เช่าแฟนอาจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แฟนเช่าเพื่อแลกกับการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือการกระทำทางเพศ

นอกจากนี้ ธุรกิจแฟนเช่ายังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการหรือใช้อาคารหรือสถานที่ใดๆ เพื่อการค้าประเวณี

ดังนั้น คงต้องบอกว่า  จะผิดหรือถูก อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่หากไม่เข้าข่ายด้านบนเราแค่ต้องการแฟนเช่าสำหรับเป็นเที่ยวเท่านั้น ก็ยังไม่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดๆ ในประเทศไทยที่ห้ามการใช้บริการเช่าแฟน   ดังนั้นก่อนใช้บริการควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการอย่าให้เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายค้าประเวณี ผู้ที่ให้บริการแฟนเช่าอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ซึ่งโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา Japan to day, Rent A Boyfriend/Girlfriend, Rent A Friend

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT