อินไซต์เศรษฐกิจ

สว. โหวตผ่าน พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม บังคับใช้หลังประกาศราชกิจจาฯ 120 วัน

18 มิ.ย. 67
สว. โหวตผ่าน พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม บังคับใช้หลังประกาศราชกิจจาฯ 120 วัน

วันนี้ (18 มิ.ย. 67 ) วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือ ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม อย่างเป็นทางการ โดยผลการลงคะแนนพบว่า จากจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด 152 ราย มีสว. เห็นด้วย 130 ราย ไม่เห็นด้วย 4 ราย และงดออกเสียง 18 ราย

ซึ่งหลังจากที่ทุกคนรอคอยมาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านการพิจารณาตามกฎหมาย สว. ร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหลังจาก 120 วัน ทุกคนก็สามารถไปที่อำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อจดทะเบียนสมรสได้

ส่วนเวลา 16.30 น. ของวันนี้ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จะมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทั้งการเดินขบวนจากรัฐสภาไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม และในช่วงเวลา 17.00 - 20.00 น. ที่จัดกิจกรรม 'ประกาศชัยชนะแห่งสมรสเท่าเทียม' ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หลังจากที่พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่สามในเอเชีย และประเทศแรกในอาเซียน ที่มีกฎหมายส่งเสริมการสมรสเท่าเทียม ตามต่อจาก ไต้หวัน และเนปาล

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT