อินไซต์เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่ ?

10 ส.ค. 65
เปิดข้อมูล คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่ ?
ไฮไลท์ Highlight

ข้อมูลจำนวนบัญชีเงินฝากของคนไทยล่าสุด สะท้อนว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนยังอยู่ในระดับสูงต่อไป โดยเห็นได้จากคนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือ จำนวนบัญชีเกือบ 90% ของทั้งหมด เป็นผู้มีเงินในบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท รวมกันทั้งหมด 298,752 ล้านบาท จำนวนบัญชีมากกว่า แต่มูลค่าน้อยกว่าผู้มีเงินในบัญขีเกิน 500 ล้านบาท แม้มีจำนวนเพียง 1,578 บัญชี คิดเป็น 0.00135% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมสูงถึง 2.65 ล้านล้า่นบาท

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในขาขึ้น อาจจะเป็นภาระของคนที่เป็นหนี้ แต่สำหรับคนที่มีเงินออมอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหากดอกเบี้ยในขาเงินฝากปรับขึ้นกับเค้าบ้าง เพราะปัจจุบันอยู่ในอัตราที่ต่ำเหลือเกิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ราว 0.25 %
.

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมากับการระบาดของโควิด-19 ปรากฏว่า คนไทยมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือนเมษายน2563 คนไทยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทรวม 102.01 ล้านบัญชี ด้วยจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 14.36 ล้านล้านบาท แต่ล่าสุด ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2565 พบว่าบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของคนไทยอยู่ที่ 15.76 ล้านล้านบาท จากทั้งหมด 116.55 ล้านบัญชี 

 

 จำนวนบัญชีเพิ่มขึ้น แต่เงินในบัญชีลดลงในบางกลุ่ม 

การเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่เป็นบัญชีออมทรัพย์ สาเหตุจากในช่วงวิกฤตโควิดรัฐบาลได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ประชาชนมีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ

 

อย่างไรก็ตามจะพบว่า บัญชีเงินฝากที่ไม่เกิน 50,000 บาท เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 102.15 ล้านบัญชี แต่ยอดรวมเงินในบัญชีของกลุ่มนี้กลับลดลงอยู่ที่ 432,491 ล้านบาท เท่ากับว่าเงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่เพียง 4,240 บาทเท่านั้น สะท้อนว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิด และ เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อสูง

 

ลองมาดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รายงานสถิติเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ล่าสุด ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2565 พบว่าบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของโดยแบ่งออกเป็น 12 ระดับดังนี้

1.บัญชีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท รวมทั้งหมด 102.15 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 432,491 ล้านบาท (เงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชี 4,240 บาท)

 

2.บัญชีเงินฝากเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวนบัญชี 4.23 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 298,752 ล้านบาท

 

3.บัญชีเงินฝากเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.44 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 476,916 ล้านบาท

 

 

4.บัญชีเงินฝากเกิน 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.21 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,008,152 ล้านบาท

 

5.บัญชีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวนบัญชี 1.61 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,138,299 ล้านบาท

 

6.บัญชีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 1.76 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 4,344,345 ล้านบาท

 

7.บัญชีเงินฝากเกิน10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั้งสิ้นบัญชี 1.03 แสนบัญชี ยอดเงินรวม 1,529,658 ล้านบาท

 

8.บัญชีเงินฝากเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 30,867 บัญชี ยอดเงินรวม 1,077,168 ล้านบาท

 

9.บัญชีเงินฝากเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 13,915 บัญชี ยอดเงินรวม 968,219 ล้านบาท

 

10.บัญชีเงินฝากเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 6,180 บัญชี รวมเป็นเงิน 852,000 ล้านบาท

 

11.บัญชีเงินฝากเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 3,254 บัญชี ยอดเงินฝาก 986,157 ล้านบาท

 

12.บัญชีเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 1,578 บัญชี ยอดเงินฝาก 2,647,157 ล้านบาทจำนวนบัญชีเงินฝากคนไทย

 

ข้อมูลจำนวนบัญชีเงินฝากของคนไทยล่าสุด สะท้อนว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนยังอยู่ในระดับสูงต่อไป โดยเห็นได้จากคนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือ จำนวนบัญชีเกือบ 90% ของทั้งหมด เป็นผู้มีเงินในบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท รวมกันทั้งหมด 298,752 ล้านบาท จำนวนบัญชีมากกว่า แต่มูลค่าน้อยกว่าผู้มีเงินในบัญขีเกิน 500 ล้านบาท แม้มีจำนวนเพียง 1,578 บัญชี คิดเป็น 0.00135% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมสูงถึง 2.65 ล้านล้า่นบาท

ยิ่งเจอภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ถูกกระทบจากโควิดขยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำของคนไทยห่างกันมากขึ้น        ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

Relate Post

Spotlight