close sticky
ประเด็นเศรษฐกิจ

จบ ซีเกมส์ แต่ละครั้ง นักกีฬาทีมชาติไทย ได้อัดฉีดอะไรบ้าง?

23 พ.ค. 65
จบ ซีเกมส์ แต่ละครั้ง  นักกีฬาทีมชาติไทย ได้อัดฉีดอะไรบ้าง?

“กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31” กีฬากระชับมิตรของ 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน กำลังจะปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในงานพิธีปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 คืนนี้เวลา 20.00 น. ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยทำฟอร์ม ได้อย่างดี คว้า 92 เหรียญทอง 103 เหรียญเงิน และ 136 เหรียญทองแดง ครองอันดับ 2 ของตาราง หลุดเป้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เคยตั้งเป้าเอาไว้ที่ 120 เหรียญทอง เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ด้านเจ้าภาพอย่าง “เวียดนาม” โกย 205 เหรียญทอง ครองอันดับที่ 1 ตาราง ทิ้งห่างทุกประเทศแบบไม่เห็นฝุ่นหลังจากวันนี้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ก็จะจบลง สิ้นสุดมหกรรมกีฬาใหญ่ในระดับภูมิภาคที่เหล่าตัวแทนนักกีฬาฟิตซ้อมมานานกว่า 5 เดือน แต่การประกาศศักดาของกองทัพนักกีฬาไทย พวกเขาจะได้อะไรตอบแทนบ้าง? Spotlight รวบรวมสิ่งตอบแทนที่นักกีฬาไทยจะได้รับ จากการคว้าเหรียญรางวัลการแข่งขันซีเกมส์มาให้ประเทศ เพื่อตอกย้ำว่า “กีฬา” ไม่ใช่เพียงการละเล่น แต่เป็นอาชีพ

 

ซีเกมส์ฟุตบอล
 

 
เงินอัดฉีดนักกีฬาคว้าเหรียญซีเกมส์ รวมกว่า 53 ล้าน

 

เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ของทัพนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อัดฉีดเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาในแต่ละประเภทเหรียญ ดังนี้1) รางวัลเหรียญทอง - 300,000 บาท

2) รางวัลเหรียญเงิน - 150,000 บาท

3) รางวัลเหรียญทองแดง - 75,000 บาทโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเหรียญทอง 92 เหรียญ คิดเป็นเงินอัดฉีด 27.6 ล้านบาท เหรียญเงิน 103 เหรียญ คิดเป็นเงินอัดฉีด 15.45 ล้านบาท และเหรียญทองแดง 136 เหรียญ คิดเป็นเงิน 10.2 ล้านบาท

รวมเป็นเงินอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยที่ได้รับเหรียญรางวัล กว่า 53 ล้านบาท

 

ซีเกมส์เหรียญ

 

จากเหรียญซีเกมส์ สู่การติดยศและเครื่องราชฯ

 

ทัพนักกีฬาไทยที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในกีฬาซีเกมส์แต่ละปีนั้น จะทำการคัดเลือกจากหลากหลายสังกัด หนึ่งในนั้นคือ นักกีฬาที่สังกัดอยู่ในเหล่าทัพต่างๆ ภายใต้ “การกีฬากองทัพ” ทั้ง 4 เหล่า ซึ่งนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีจากทุกสังกัด มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ ทหาร ผ่าน “โควต้านักกีฬา” หรือการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อเข้ารับราชการในแต่ละเหล่าทัพ และเป็นนักกีฬาภายใต้เหล่าทัพนั้นๆ โดยมี 2 เส้นทาง ดังนี้

 

ซีเกมส์ยกน้ำหนัก


กรณีไม่ได้เป็นนักกีฬาสังกัดกองทัพ


นักกีฬาทีมชาติซึ่งเป็นพลเรือน ไม่ได้สังกัดอยู่ภายใต้การกีฬาของกองทัพใด สามารถเข้ารับราชการผ่านการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษได้ โดยแต่ละปีจะเปิดรับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และตำแหน่งว่างในแต่ละปี โดยนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ก็จะโดดเด่น และมีโอกาสมากกว่านั่นเอง ซึ่งเมื่อเข้ามารับราชการแล้ว ก็จะต้องแข่งขันกีฬาภายใต้สังกัดกองทัพนั้นๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพที่ตนเองสังกัดอยู่ด้วย

อาจเปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนกับโควต้านักกีฬาของโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา แล้วมาแข่งขันกีฬาภายใต้สังกัดของสถาบันตนเองด้วยเมื่อถูกเรียกตัว

โดยจะรับการ ติดยศ “สิบตรี” ในกรณีที่นักกีฬาผู้นั้นจบการศึกษาสูงสุดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ข้าราชการชั้นประทวน) ติดยศ “ร้อยตรี” ในกรณีที่นักกีฬาผู้นั้นจบการศึกษาสูงสุดในชั้นปริญญาตรี (ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร)


กรณีที่รับราชการอยู่แล้ว และเป็นนักกีฬาสังกัดกองทัพ

 

นักกีฬาที่รับราชการ และเป็นนักกีฬาภายใต้สังกัดกองทัพอยู่แล้ว ก็มีสิทธิจะได้รับการเลื่อนยศขึ้นไปในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ จะถูกเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสำหรับการแข่งขันซีเกมส์ จะต้องเป็นผู้ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเท่านั้น โดยมีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.), จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) และ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ขึ้นกับประโยชน์ที่สร้างให้กับประเทศ

ซีเกมส์กรีฑา

โค้ช และสมาคมปั้นนักกีฬาแข่งซีเกมส์ ก็ได้เงินรางวัลด้วยนอกจากนักกีฬาแล้ว โค้ชและสมาคมกีฬาแต่ละประเภท ยังได้รับค่าอัดฉีด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สรรหาและพัฒนานักกีฬาคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้ประเทศอีกด้วย โดยมีสัดส่วนของเงินรางวัลที่ได้รับดังนี้โค้ชประเภทบุคคล ได้รับเงินรางวัล 20% ของเงินรางวัลนักกีฬา

โค้ชประเภททีม (นักกีฬา 7 คนขึ้นไป) ได้รับเงินรางวัล 10% ของเงินรางวัลนักกีฬา

สมาคมกีฬา ได้รับเงินรางวัล 30% ของเงินรางวัลนักกีฬา (สูงสุด 6 ล้านบาท)โดยงบอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่มอบให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคม ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ไทยได้ 92 ทอง 103 เงิน และ 123 ทองแดง คิดเป็นมูลค่ากว่า 226 ล้าน ในปีนี้จะมีมูลค่าสูงกว่านี้ เพราะไทยได้เหรียญมากกว่าปีก่อน

 ซีเกมส์เวียดนาม


ปิดการแข่งขันซีเกมส์ยิ่งใหญ่ คืนนี้ 20.00 น.

 

ในค่ำคืนนี้ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ก่วน เหงือ พาเลซ ออฟ แอธเลติกส์ กรุงฮานอย เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง T Sports 7, ช่อง 5 HD, ช่อง NBT 2 HD

โดยนักกีฬา เจ้าหน้าที่ 11 ชาติ จะเดินพาเหรดร่วมกัน ไม่แบ่งประเทศ ยืนยันแนวความคิด For a Stronger South East Asia – เพื่ออาเซียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีการแสดงจากประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพ รออยู่มากมาย พร้อมตรียมส่งไม้ต่ออย่างยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าภาพปีต่อไป คือประเทศกัมพูชา นั่นเอง

 
ที่มา :

พ.ต.ต. ธีรวัฒน์ ชูกรณ์
ที่ปรึกษาโครงการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย
และหัวหน้าค่ายมวยเกียรติกำธร

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬากองทัพอากาศ

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Relate Post

Spotlight

ยาดมโป้ยเซียน