การเงิน

ส่องหุ้นกู้ไทย บริษัทไหนจ่ายดอกเบี้ยแพงสุด?

16 มิ.ย. 67
ส่องหุ้นกู้ไทย   บริษัทไหนจ่ายดอกเบี้ยแพงสุด?

 

หุ้นกู้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การลงทุน การออมเงิน ของประชาชน นักลงทุน และเป็นการระดมทุนที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนที่จะเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญ เพื่อนำเงินไปขยายการลงทุนให้กิจการเติบโตและยั่งยื่น 

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวหลายบริษัทที่ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ ขอยืดหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่มีสถานะที่มั่นคง การบริหารจัดการธุรกิจไปได้ดี ซึ่งหากต้องการลงทุนหุ้นกู้ให้รู้สึกปลอดภัย สบายใจ เบื้องต้นควรจะพิจารณาจากบริษัทที่ออกหุ้นกู้ให้เลือกบริษัทขนาดใหญ่ เพราะมีความน่าเชื่อถือ และเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และให้พิจารณาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating หรือ ฟิทซ์ เรทติ้ง ควรอยู่ในระดับที่ BBB ขึ้นไป หรือเรียกว่า investment Grade Bonds  ซึ่งจะมีเรทติ้งตั้งแต่ AAA, AA, A, BBB 

วันนี้ SPOTLIGHT จะพามาดูว่า หุ้นกู้บริษัทไหนบ้างที่น่าสนใจ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง และมีความเสี่ยง และเรทติ้งอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง

ส่องหุ้นกู้ไทย   บริษัทไหนจ่ายดอกเบี้ยแพงสุด?

สุดท้าย นักลงทุนหรือประชาชนทั่วไป ที่จะเลือกลงทุนหรือออมเงินผ่านช่องทางหุ้นกู้ นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจแล้ว คงต้องเลือกบริษัทที่มีสภาพคล่อง มีความน่าเชื่อถือ แนวทางการทำธุรกิจที่ดูมีการเติบโตที่ดี

advertisement

SPOTLIGHT