ข่าวเศรษฐกิจ

กยศ.ยันมีเงินเพียงพอให้กู้ทุกราย เตรียมวงเงินกู้กว่า 4.8 หมื่นล้านบาท

25 พ.ค. 67
กยศ.ยันมีเงินเพียงพอให้กู้ทุกราย เตรียมวงเงินกู้กว่า 4.8 หมื่นล้านบาท

จากกรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อมีผู้กู้ยืมรุ่นพี่ค้างชำระหนี้สูงถึง 9.7 หมื่นล้านบาท ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนและอาจทำให้ผู้กู้รุ่นน้องไม่ได้รับเงินกู้เรียนต่อนั้น

ล่าสุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้อกมายืนยันแล้วว่า มีเงินเพียงพอสำหรับผู้กู้ยืมทุกรายที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน และสามารถให้กู้ยืมเงินได้ตามกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ 48,344 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม 769,009 ราย แม้ว่ามีอัตราการชำระหนี้ลดลง 7.57% จากปีก่อน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกเปิดเผยว่า จากผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า กองทุนฯมีอัตราการชำระหนี้ลดลง 7.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยในส่วนของการให้กู้ยืมเงินนั้น กองทุนฯ ได้เตรียมวงเงินกู้จำนวน 48,344 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม 769,009 ราย และได้เปิดระบบการให้กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2567 แล้ว 

ทั้งนี้ ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาได้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 204,059 ราย เป็นเงินที่ขอกู้ยืมแล้วจำนวน 10,885 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567) ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นขอกู้ยืมและทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน “กยศ.Connect”

โดยในปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,809,621 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 770,284 ล้านบาท ประกอบด้วย 

  • ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 1,368,162 ราย 
  • ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,866,818 ราย 
  • ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,600 ราย 
  • ผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 73,041 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)  

ทั้งนี้ กองทุนฯ ขอยืนยันว่า มีเงินเพียงพอสำหรับผู้กู้ยืมทุกรายที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน และจะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวว่าน้องๆที่ขาดแคลนสามารถกู้เงินได้ทุกคน เพื่อให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา

advertisement

SPOTLIGHT