ข่าวเศรษฐกิจ

แบตเตอรี่ รถ EV จะถูกลง หลังครม. เว้นภาษีชิ้นส่วน 9 รายการ

8 มี.ค. 66
แบตเตอรี่ รถ EV จะถูกลง หลังครม. เว้นภาษีชิ้นส่วน 9 รายการ

แบตเตอรีรถ EV เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่แพงที่สุดของรถแต่ละคัน จากกรณีรถยนต์ BYD Atto 3 ที่เกือบต้องเสียเงินแพงกว่าซื้อรถคันใหม่ จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝาครอบแบตเตอรี (ซึ่งตอนนี้จบลงได้ด้วยดีแล้ว) ข่าวดีล่าสุดจาก ครม. กำลังจะเข้ามาบรรเทาปัญหานี้

 

รถ EV แบตเตอรี่

 

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

กรมศุลกากร จึงได้ดำเนินการเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ยกเว้นอากร สำหรับของและส่วนประกอบของของ ไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใด
เพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ดังนี้

 

  1.  แบตเตอรี่ (battery)

  2. มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (traction motor)

  3. คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

  4. ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS)

  5. ระบบควบคุมการขับขี่

  6. ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ (on-board charger)

  7. ดีซี/ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC/DC converter)

  8. อินเวอร์เตอร์ (inverter) รวมถึง พีซียู อินเวอร์เตอร์ (PCU inverter)

  9. รีดักชัน เกียร์ (reduction gear)

 

2. ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามข้อ 1 ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่า เป็นของหรือส่วนประกอบของของ สำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่

3. มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

 

รถ EVอย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า รัฐอาจจะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าโดยเฉลี่ยประมาณ 3,143 ล้านบาทต่อปี แต่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคด้วย

ก่อนหน้านี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เผยเมื่อเดือนก.พ. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) ครั้งล่าสุด เห็นชอบแผนจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรีจาก 8% ลดเหลือ 1% เพื่อส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี รองการการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

 

เพราะขณะนี้มียอดจองรถไฟฟ้า 30,000 คัน นับว่าความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตสูงมาก การลดภาษีแบตเตอร์ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการต้องมีแผนรีไซเคิลแบตเตอรีโดยจะติดตั้งระบบติดตามเพื่อจัดทำรีไซเคิล และทดสอบตำแหน่งที่อยู่ของแบตเตอรี เพื่อป้องกันการจำกัดแบตเตอรีอย่างไม่ถูกวิธี

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT