ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดรับตัวแทนขาย "สลากดิจิทัล" บนแอป "เป๋าตัง" วันแรกเหงา

4 พ.ค. 65
เปิดรับตัวแทนขาย "สลากดิจิทัล"  บนแอป "เป๋าตัง" วันแรกเหงา

ปัญหาหวยแพงยังเป็นวาระแห่งชาตที่รัฐบาลเร่งแก้ โดยวิธีหนึ่งทีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำลังทำคือ “โครงการสลากดิจิทัล” ขายผ่านบนแอป "เป๋าตัง" โดยเปิดรับสมัครตัวแทนที่เป็นผู้ค้าฯ วานนี้(เป็นวันแรก) มีผู้สมัครไม่ถึง 3,000 คน จากโควต้าผู้ค้าที่มีมากกว่า 2 แสนราย

 

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า หลังจากที่เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัลไปเมื่อวานนี้เป็นวันแรกผ่านแอป "เป๋าตัง"  มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล จำนวน 2,920 ราย  ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ได้นรับโควต้าค้าสลากจากสำนักงานสลากฯ มากกว่า 2 แสนราย


โดยสำนักงานสลากฯ จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th หากถึงกำหนดในการเปิดรับสมัครเบื้องต้นแล้วยังได้จำนวนตัวแทนสลากดิจิทัลไม่ครบตามที่กำหนดไว้ สำนักงานจะพิจารณาเปิดรับสมัครเพิ่มจากกลุ่มผู้สมัครลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า ปี 2565 ต่อไป

 

แพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หรือผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว เมื่อสำนักงานพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จะดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เบื้องต้นจัดทำเป็นสัญญา 1 ปี โดยจะได้รับสลาก 5 เล่ม ตามสัญญานี้สัญญาเดียวเท่านั้น


ทั้งนี้ สลากที่จะได้รับสลากรายละ 5 เล่มนั้น จะนำเข้าสู่ระบบจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงาน ทั้งหมด เพื่อทำการจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังและถุงเงินของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

สำหรับโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัลนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานสลากฯ มุ่งหมายจะใช้ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสลาก 80 ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว 209 จุด ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง คาดว่าจะครบทุกภูมิภาคในเดือนกรกฎาคม 2565

 

ส่วนโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ที่มีผู้สมัครเข้ามาทั้งรายเก่าและรายใหม่จำนวนกว่า 1 ล้านราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยืนยันการเป็นผู้ขายจริง ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม คาดว่าจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นได้กลางปี 2565 นี้

 

โครงการสลากดิจิทัล

 


“โครงการสลากดิจิทัล” ขายผ่านบนแอป "เป๋าตัง" ผู้จำหน่ายสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วานนี้(3 พ.ค.) เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. และรายงานตัวทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565


แนะนำขั้นตอน วิธีสมัคร คุณสมบัติ ตัวแทนขาย “โครงการสลากดิจิทัล”ผ่านแอปเป๋าตัง ผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


-เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ที่มีสิทธิในการทำรายการผ่านระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

 

-เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค


วิธีการสมัครตัวแทน

-เปิดรับสมัคผ่านรทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 24.00 น.

 

-การเรียกผู้สมัครเข้าทำสัญญาจะพิจารณาจากลำดับการสมัครก่อน-หลัง โดยผู้สมัครก่อน จะได้รับการเรียกเข้าทำสัญญาก่อนตามลำดับ

 

วิธีการคัดเลือกตัวแทน

 

-ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนด หากพบเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จถือว่าผิดหลักเกณฑ์ ทันที

 

-ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ "สลากดิจิทัล" ตามลำดับ

 

สลากออนไลน์

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในจำหน่าย "สลากดิจิทัล"

 

-ต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

 

-ตัวแทนจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ต้องชำระค่าสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

 

-สำหรับงวดต่อไปให้ชำระ ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5-6 ของสลากงวดวันที่ 1 / ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 20-21 ของสลากงวดวันที่ 16

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

1.เปิดปัญหา-วิธีแก้สลากแพง สนง.สลากเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เอง

 

2.เปิดโมเดล แก้สลากเกินราคา !

 

 

 

 

 

 

Relate Post

Spotlight