สินทรัพย์ดิจิทัล

SCB ล้มดีล Bitkub มูลค่า 1.79 หมื่นล้าน ดับฝันขึ้นเป็นยูนิคอร์น

25 ส.ค. 65
SCB ล้มดีล Bitkub มูลค่า 1.79 หมื่นล้าน ดับฝันขึ้นเป็นยูนิคอร์น

ด่วน! SCB ล้มดีลซื้อ Bitkub มูลค่า 1.79 หมื่นล้านแล้ว

 

SCB ล้มดีล Bitkub
 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS” หรือ “ผู้ซื้อ”) ในการประชุมคร้ัง ที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
 
ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นใน บริษัท บิทคับ ออนไลน์(Bitkub) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิ ตอลกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (ผู้ขาย) ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850ล้านบาท รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายห้น” นั้น

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (due diligence)ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub
 

โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน
 

อย่างไรก็ดีถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งถึงความผิดปกติออันเป็นนัยสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
 

ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าวผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในคร้ังนี้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS คร้ังที่15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565
 

ทั้งนี้ SCB และ SCBS ยังคงมุ่งมั่นที่จะเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศไทย

Bitkub แจง ' เอสซีบี เอกซ์ ' เทดีลซื้อหุ้น เหตุมีประเด็นค้างกับ ก.ล.ต.

Bitkub

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ยังคงมีประเด็นคงค้างกับสำนักงาน กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.) ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และบริษัทผู้ซื้อ (SCBS) จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ตามคำชี้แนะและสั่งการโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

SCB

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ราคาหุ้น SCB ปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ 104 บาท ลด 0.48% ในขณะเมื่อเวลา 13.40 น.เหรียญ Bitkub Coin(KUB) ลงไปต่ำสุดที่ 48.66 บาท จากราคา 71.57 บาท เมื่อเวลา 13.25 น. ก่อนที่จะมีรายงานข่าวเกิดขึ้น

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT