ธุรกิจการตลาด

JKN ศาลล้มละลายเลื่อนนัดไต่สวน เป็น 5-7 มี.ค.เหตุพยานป่วย สั่งห้ามเลื่อน

31 ม.ค. 67
JKN ศาลล้มละลายเลื่อนนัดไต่สวน เป็น 5-7 มี.ค.เหตุพยานป่วย สั่งห้ามเลื่อน

แม้ JKN จะได้พาร์ทเนอร์มาร่วมทุนในการช่วยกันบริหารกิจการ Miss Universe แล้วก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเดินหน้าต่อไป คือ การดำเนินการฟื้นฟูกิจการ เพื่อใหให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อีก ซึ่ง JKN ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลได้นัดไต่สวนคำร้อง ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากพยานปากสำคัญป่วย ศาลพิจารณาแล้วให้เลื่อนนัดไต่สวนไปเป็นวันที่ 5-7 มีนาคมนี้ และกำชับว่าศาลจะไม่อนุญาตให้เลื่อนอีก

โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเสนอให้ JKN เป็นผู้ทำแผน ซึ่งศาลได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาและกำหนดวันไต่สวนเป็นวันที่ 29 มกราคม 2567 

ศาลฯ เลื่อนนัดไต่ส่วน กรณีขอฟื้นฟูกิจการฯ 

เมื่อถึงวัน(29 ม.ค.) ศาลได้พิจารณาคำร้องขอเลื่อนการไต่สวน เนื่องจากพยาน คือ นายกฤติพัฒน์ ศรีเทพเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่รับผิดชอบเบิกความเกี่ยวกับทุกประเด็นตามคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ป่วยจนไม่สามารถเดินทางมาเบิกความต่อศาลได้

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พยานของผู้ร้องขอป่วยจนไม่สามารถมาศาลได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเหตุสุดวิสัย จึงอนุญาตให้เลื่อนนัดไต่สวนเป็นวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 พร้อมกำชับให้ทนายเตรียมพยานทุกปากมาไต่สวน และกำชับว่าศาลจะไม่อนุญาตเลื่อนอีกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 

นอกจากนี้  เจ้าหนี้ได้ยื่นคัดค้าน พร้อมเสนอผู้ทำแผน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอิร์นสท์ แอนด์ ยัง (Ernst & Young : EY) และบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มาพร้อมคำคัดค้าน หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ ศาลจะมีคำสั่งให้เรียกประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทำแผนต่อไป ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกาารดำเนินการของ JKN

”แอน จักรพงษ์“ แจงใช้เงินเพิ่มทุน

ล่าสุด คุณแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ JKN ได้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้ขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 800,490,261บาท ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน มีดังนี้

  1. ชำระคืนหนี้เงินกู้ จำนวน 440.27 ล้านบาท
  2. เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 240.15 ล้านบาท
  3. เพื่อขยายการลงทุนในอนาคต จำนวน 120.07 ล้านบาท advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT