ธุรกิจการตลาด

PTG ทุ่ม 35 ล้านบาท คว้าสิทธิบริหารแฟรนไชส์ Subway ในไทย

4 มี.ค. 67
PTG ทุ่ม 35 ล้านบาท คว้าสิทธิบริหารแฟรนไชส์ Subway ในไทย

PTG เอ็นเนอยี ลุยธุรกิจอาหาร ทุ่ม 35 ล้านบาท ซื้อสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ Subway แบรนด์ร้านแซนด์วิชชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ตั้งบริษัทใหม่ "โกลัค" ดูแลแฟรนไชส์ทั้งหมดในไทย มุ่งขยายพอร์ตธุรกิจให้ครอบคลุม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

 

PTG ทุ่ม 35 ล้านบาท คว้าสิทธิบริหารแฟรนไชส์ Subway ในไทย

PTG ทุ่ม 35 ล้านบาท คว้าสิทธิบริหารแฟรนไชส์ Subway ในไทย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุ่มเงิน 35 ล้านบาทผ่าน บริษัทย่อย จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) หรือ GFA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด คิดเป็นสัดส่วน 99.99%) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่อีกแห่ง คือ บริษัท โกลัค จำกัด (ถือเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ PTG) เพื่อเข้าร่วมลงทุนประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยดำเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของ Master Franchise ภายใต้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า 'Subway' แบรนด์แซนด์วิชชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา และตั้งเป้าปั้น Subway ในไทยให้โดดเด่นในตลาด QSR (Quick Service Restaurant) รวมทั้ง บริหารจัดการร้านอาหารในระบบแฟรนไซส์ ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้าอื่นๆ 

สำหรับ โกลัค จำกัด ตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 35,000 70
บริษัท ไลฟ์สไตล์ พูด จำกัด 12,500 25
นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง 2,500 5
รวม 50,000 100

 

ลักษณะ รายละเอียด
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
สินทรัพย์
ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน
ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551

 

ตารางสรุปข้อมูลบริษัท โกลัค จำกัด 

หัวข้อ รายละเอียด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
29 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อบริษัทย่อย
บริษัท โกลัค จำกัด ("GL")
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 36/29 หมู่ที่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์การลงทุน
- ดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นเจ้าของ Master Franchise ภายใต้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า “Subway" - บริหารจัดการร้านอาหารภายใต้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า “Subway" - บริหารจัดการร้านอาหารในระบบแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ - ดำเนินงานในเรื่องอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ จํานวน 50,000 หุ้น (ห้าหมื่นหุ้น)
- มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
สัดส่วนการเข้าลงทุน
GFA ถือหุ้นใน GL จํานวน 35,000 หุ้น (สามหมื่นห้าพันหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน GL
มูลค่าลงทุน
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายรังสรรค์ พวงปราง (กรรมการที่เป็นตัวแทนของ GFA) 2. นางสาวสาวิตรี ตันตระอำไพ (กรรมการที่เป็นตัวแทนของ GFA) 3. นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง

 

PTG ทุ่ม 35 ล้านบาท คว้าสิทธิบริหารแฟรนไชส์ Subway ในไทย

สำหรับ Subway เคยเข้ามาทำตลาดในไทยครั้งแรกเมื่อปี 2546 ผ่านการเปลี่ยนมือผู้บริหารแฟรนไชส์มาแล้วหลายครั้ง

ล่าสุด ปี 2565 บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ และปรับกลยุทธ์ใหม่ให้ Subway โดดเด่นในตลาด QSR การที่ PTG เข้าร่วมลงทุนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ Subway ในไทย บวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ PTG ในธุรกิจค้าปลีก คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ Subway เติบโตอย่างก้าวกระโดด และกลายเป็นแบรนด์แซนด์วิชชั้นนำในใจผู้บริโภคชาวไทย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT