กฎหมายใกล้ตัว : ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต บริษัทประกันกลับไม่ชดใช้ จะดำเนินการอย่างไร

กรณีที่ผู้เสียหายได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้เมื่อเกิดอุบัติเหตแล้วมีผู้เสียชีวิต แต่…บริษัทประกันภัยกลับเพิกเฉยไม่ชดใช้ ผู้เสียหายต้องนำเอกสารหลักฐาน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง สำเนาทะเบียนรถตัวจริง ใบมรณะบัตร สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต และทะเบียนบ้าน ไปยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือคปภ. หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยต้องติดต่อในวันเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งคปภ. จะได้ทำการนัดหมายเพื่อให้คู่กรณีมาเจรจากับผู้เสียหายได้ง่ายขึ้น

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up