close sticky

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี หลัง อย. รับรองความปลอดภัย

9
22 ก.ย. 64

โรงพยาบาลหัวเฉียว ประกาศเปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (Moderna) สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี หลัง อย. อนุมัติให้เป็นวัคซีนฉีดแบบเดียวกับผู้ใหญ่และฉีดในปริมาณเท่ากัน


วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงพยาบาลหัวเฉียว ประกาศเปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (Moderna) สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี หลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย อนุมัติให้ฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี วัคซีนที่ฉีดเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับผู้ใหญ่ และฉีดในปริมาณเท่ากัน จึงได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัย ทั้งนี้ คาดว่า Lot 2 จะได้รับวัคซีนไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)

อัตราค่าบริการวัคซีน แบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้
แพ็กเกจ 1 เข็ม มีอัตราค่าบริการ 1,650 บาท (วัคซีนกระตุ้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว)
แพ็กเกจ 2 เข็ม มีอัตราค่าบริการ 3,300 บาท จำกัดจำนวนเพียง 200 เข็มเท่านั้น

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (Moderna) ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดข่าวยอดนิยม