เช็กด่วน! รวมรายชื่อ รพ.เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ใน กรุงเทพฯ-นนทบุรี-สมุทรปราการ

27 ส.ค. 64

เช็กด่วน! รวมรายชื่อ รพ.เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ใน กรุงเทพฯ-นนทบุรี-สมุทรปราการ สำหรับกลุ่มเสี่ยง อัปเดต 27 ส.ค. 64 

จากกรณีที่หลายโรงพยาบาลเปิดให้ประชาชนจองฉีด วัคซีน ไฟเซอร์ โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดจองฉีดในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์นั้น อมรินทร์ทีวีออนไลน์ ได้รวบรวมสถานพยาบาลที่เปิดให้จองฉีดวัคซีน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร 

 1.  โรงพยาบาลศิริราช : จองผ่านแอปฯ Siriraj Connect ถึง 28 ส.ค.64 เวลา 16.00 น.   

  เปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

  1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
  2.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
  3.โรคไตวายเรื้อรัง
  4.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก
  ในเด็กอายุ 15-18 ปี
  5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6.โรคเบาหวาน
  7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

  โดยสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.64 เวลา 12.00 น. ถึง 28 ส.ค. 64 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง ซึ่งท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 - 29 ส.ค.64 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โดยนำหลักฐานมาแสดงดังนี้
  1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์)
  3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

  สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาดอันอาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้

 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : เปิดลงทะเบียน 26 ส.ค.64 จนกว่าจะเต็มจำนวน

  เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2546-2552) ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เท่านั้น สามารถลงทะเบียนเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยแสกน QR Code หรือ https://chulapfizer.kcmh.or.th/ (อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน)

  ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วโปรดนำหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
  และเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการเข้ารับบริการวัคซีน ดังนี้
  - ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ : สมุดฝากครรภ์
  -ผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค : ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา
  ใช้แสดง ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  หมายเหตุ :
  *ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk-in หรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบฯ
  **ทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามรายละเอียดดังกล่าว

  240565546_4448092511900254_38

นนทบุรี 

 1. นนท์พร้อม : เปิดลงทะบียนถึง 27 ส.ค.64 เวลา 12.00 น.

  เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

  - ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)
  - หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)
  - กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง*(ต้องนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ หรือยาประจำตัวที่มีฉลากยา ระบุชื่อสถานพยาบาลผู้สั่งจ่าย และชื่อผู้ป่วยตรงตามผู้มารับวัคซีน)
  - เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 8 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***

  ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/phyzer-l2 

  โดยจะเริ่มนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 28,29,30 ส.ค. 64
  - 28-29 ส.ค.64 MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
  - 30 ส.ค.64 Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25, 30 ส.ค.

  s__5136470

สมุทรปราการ 

 1. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ : เปิด Walk-in ถึง 28 ส.ค.64 

  เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ในวันที่ 25, 26 และ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับบัตรคิวหน้างานวันละ 1,200 คนเท่านั้น 

  กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผู้สูงอายุ​ 60 ปีขึ้นไป / กลุ่ม​เสี่ยง​สูง​ 7​ กลุ่มโรค* / หญิงตั้งครรภ์ / และ เด็กอายุ 12-18 ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค* รวมภาวะบกพร่องทางสมองและระบบประสาท

  หลักเกณฑ์
  1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
  3.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน คือผู้ที่น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ BMI >= 35
  โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงการรักษา หรือให้นำหลักฐานการป่วย​ เช่น สมุดพก​ บัตรนัด​ ยา ไปแสดงด้วย

  239216857_366469005012094_249

 2. โรงพยาบาลบางเสาธง : เปิด Walk-in วันที่ 29 ส.ค.64 

  เปิดฉีดวัคซีน Pfizer แบบ Walk in 1,000 คิว เฉพาะกลุ่มเสี่ยง ที่พักอาศัยอยู่ใน จังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 สนามกีฬาแห่งชาติ กกท. เมืองใหม่บางพลี

  กลุ่มเสี่ยงทีมีสิทธิเข้ารับวัคซีน
  - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 29 ส.ค.2504)
  - ผู้ป่วย 7 โรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน คือผู้ที่น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ BMI >= 35
  - หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป


  240451338_2352421538227355_32

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ศิริราช เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ เฉพาะสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี
สมุทรสาคร ฉีดไฟเซอร์ ให้กลุ่มเด็กเปราะบาง 12–18 ปี พบภาวะโรคอ้วนเพียบ
รีบเลย! ไฟเซอร์ ยังไม่เต็มโควต้า นนท์พร้อมเปิดลงทะเบียนจองฉีดถึง 24 ส.ค.64

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่