close sticky

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ ออกสารชื่นชม หวังยึดประโยชน์ชาติ-ปชช.ตลอดไป

0
10 ส.ค. 64

นายกฯ ออกสารเนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยกเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย หวังยึดประโยชน์ชาติ-ประชาชนตลอดไป


วันที่ 10 ส.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รัฐมนตรี ออกสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระบุว่า รัฐบาลได้กำหนดทิศทางการบริหารประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนกินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืน


กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารัวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยเป็นตัวแทนของภาครัฐในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติราชการในมิติต่าง 1 ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ภารกิจของภาครัฐบรรลุผล


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ ทั้งในยามปกติ และในยามวิกฤติ อย่างเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในปัจจุบัน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจ และหวังว่าทุกท่านจะปฏิบัติงานโดยยึดถือและยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญเช่นนี้ตลอดไป


เนื่องในโอกาส "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2564 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องที่ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ศาลแพ่งมีคำสั่งห้ามนายกฯ บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นการชั่วคราว กรณีห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้หวาดกลัว ชี้ขัด รธน.
- จองวัคซีน Moderna โมเดอร์นา โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล รอบพิเศษ ถึง 12 ส.ค.
- ทักษิณ เข้ารับวัคซีน mRNA เป็นบูสเตอร์โดส ที่ดูไบ


e8zblyuucaagbny


ข่าวยอดนิยม