close sticky

เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม 64 เดือนนี้ได้เพิ่มจาก โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

0
1 ส.ค. 64

เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 1 สิงหาคม 64 เดือนนี้รับเพิ่มรวมเป็น 1200 บาท เงินอะไรเข้าบ้าง โดยรัฐจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้


เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)


ผู้รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)


ผู้รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น 1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) 2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
เงินลดซื้อก๊าซหุงต้ม


ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป
โครงการเพิ่มกำลังซื้อ


โครงการเพิ่มกำลังซื้อ รัฐบาลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,200 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) กลุ่มเป้าหมาย 13,650,159 คน วงเงินรวม 16,380 ล้านบาท โดยมาตรการนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น


สรุปโครงการเพิ่มกำลังซื้อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ 300 บาท รับเพิ่ม 200 บาท ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ 200 บาท รับเพิ่ม 200 บาท


นอกจากนี้ ผู้สูงอายุถือมีรายได้น้อย ต่ำกว่า 30,000 บาท จำนวน 100 บาทและมีรายได้ 30,000 ถึงไม่เกิน 100,000 บาท เป็นจำนวน 50 บาท สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยที่ผ่านมาได้มีการค้างการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2563 วันนี้ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้สูงอายุที่ค้างจ่ายอยู่จำนวน 4,700,000 รายทั่วประเทศและมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2564 โดยให้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี รวม 6 งวด โดยจ่ายเดือนเว้นเดือน ซึ่งมีอยู่จำนวน 4,700,000 ราย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


พาณิชย์ อนุมัติเงินช่วยผู้สูงอายุถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.7 ล้านคน
โรงรับจำนำ จัดโปรจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่ง ช่วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กรกฎาคม 64 เงินเข้าแล้ว เดือนนี้ได้เพิ่มจาก โครงการเพิ่มกำลังซื้อ


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่