close sticky

ภูเก็ต มีคำสั่งปิดห้าง โรงเรียน และสถานที่สำคัญหลายแห่ง พร้อมเผยเงื่อนไขยกเลิก ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

1,048
27 ก.ค. 64

ภูเก็ต มีคำสั่งปิดห้าง โรงเรียน และสถานที่สำคัญหลายแห่ง หลังพบการระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ พร้อมเผยเงื่อนไขยกเลิก ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและแพร่ะบาดอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ มีลักษณะกระจายของโรคเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่และมีการระบาดในวงกว้างที่เชื่อมโยง


มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564และ 4158/2564 จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4159/2564 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564


มีสาระสำคัญ ดังนี้


1.มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค สถานศึกษาในระบบทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต และสถาบันกวดวิชา ทุกแห่ง ปิดต่อไป ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 โดยปรับมาเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ยกเว้น โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน 


2.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกส่วน รวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK)


2.1 ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาแบดมินตัน


2.2 ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยยึดหลักเดิม 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร


3.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 100 คน เว้นแต่ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค


หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564


ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุด กรณี ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ได้เผยข้อมูลอ้างอิงจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กรณีแผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (PHUKET SANDBOX) หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 รายต่อสัปดาห์ มีลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล และมีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างที่หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ

โดยจะมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ จากเบาไปหาหนัก ดังนี้
1) ปรับลดกิจกรรม
2) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ (Sealed Route)
3) มาตรการกักตัวภายในสถานที่พัก Hotel Quarantine
4) ทบทวนยุติโครงการ PHUKET SANDBOX

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นารากร จวก พม. มัวแต่ WFH สองเด็กหญิงแม่ดับโควิด เคว้ง ล่าสุดเช้านี้ ขยับช่วยแล้ว 
- ข้อมูล ป่วยโควิดดับ เพิ่ม 118 คน วันนี้ พบ หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตอีกแล้ว - ตายคาบ้านยังมีอยู่
- วุ่นอีก! หญิง หมดสติบนทางเท้า เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่


 


010


02_3


ภูเก็ต มีคำสั่งปิดห้าง โรงเรียน และสถานที่สำคัญหลายแห่ง พร้อมเผยเงื่อนไขยกเลิก ภูเก็ตแซนบ็อกซ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่