close sticky

โตโยต้าระดมสมองลุยช่วย SME “ข้าวแตนสมุนไพรทิพย์” ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยหลัก “รู้ เห็น เป็น ใจ”

0
26 ก.ค. 64

ในวันนี้จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจ ที่ได้เข้าร่วมโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ซึ่งก็คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ผู้ผลิตข้าวแตนโบราณสมุนไพร มายาวนานกว่า 20 ปี ภายใต้ชื่อแบรนด์ ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์


953062951984


โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีการใช้หญ้าตูดหมา หรือ กระพังโหม ภูมิปัญญาโบราณที่ช่วยลดอาการท้องอืด ปัจจุบันทางกลุ่มมีข้าวแตนให้เลือกมากกว่า 16 รสชาติ จนได้ชื่อว่าข้าวแตนพันหน้า


488958


ในปี 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ได้เข้าร่วมโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ โดยได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการตามหลักการไคเซนของโตโยต้า และได้นำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้


"รู้" รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ
"เห็น" เห็นปัญหาและแนวทางแก้ไข
"เป็น " ทำเป็นด้วยตัวเอง
"ใจ" เข้าใจ ใส่ใจ ถูกใจ


แน่นอนว่าใรวันนี้ จะนำเสนอใน part ของ "รู้" และ "เห็น" ทางทีมงานโตโยต้า ได้ลงพื้นที่หน้างานจริง เพื่อที่จะได้รู้และเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจ ซึ่งปัญหาหลักที่พบ คือ แผ่นข้าวแตนมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน ทางกลุ่มจึงลงความเห็นว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน


234294499616


โดยเริ่มจากการปรับขนาดแม่พิมพ์ให้มีขนาดเท่ากัน จากนั้นปรับมาตรฐานในการเรียงแผ่นข้าวแต๋น รวมถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานลงบนถาด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต


นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการผลิต การจัดเวลาในการนึ่งข้าว รวมถึงการปั้นข้าวให้เกิดของเสียน้อยที่สุด วันนี้รู้ถึงปัญหา และเห็น แนวทางแก้ไขแล้ว ดังนั้นในสัปดาห์หน้าจะพาไปดูว่าทางธุรกิจจะมีการแก้ปัญหาแบบไคเซนอย่างไร และมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อทำให้ธุรกิจดีขึ้น สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.toyota.co.th/tsi


674317189184729344


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- Toyota เปลี่ยนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักระดับพรีเมี่ยม แก้ปัญหาตามไคเซน ทำ “เป็น” ด้วยตัวเอง
- โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ส่งต่อองค์ความรู้ “หลักการไคเซน” เน้นความใส่ใจพัฒนาธุรกิจชุมชน


 


ข่าวยอดนิยม