close sticky

ไขข้อสงสัยใช้ ชุดตรวจโควิด ผลเป็นบวกต้องทําอย่างไรต่อหากต้องการเข้าระบบรักษา

0
22 ก.ค. 64

ชุดตรวจโควิด ด้วยตัวเอง หมอแล็บแพนด้า แจงละเอียดยิบ ถ้าผลเป็นบวกต้องทําอย่างไร หากต้องการเข้าระบบการรักษา

คืบหน้ากรณี Antigen Test  หรือชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ล่าสุดทางด้าน หมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอณูชีววิทยาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้โพสต์ระบุว่า ถ้าตรวจ Antigen Test ที่ รพ. และเอกชน และหน่วยบริการคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. แล้วผลเป็นบวก สถานพยาบาลนั้นๆ จะประเมินอาการ และแบ่งประเภทผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาอัตโนมัติ

1) ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือผู้ป่วยสีเขียวสามารถจะต้องแยกกักตัวเพื่อทํา Home Isolation ต่อไป แต่หากเข้า Community Isolation จะต้องทําการตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง

2) ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรือผู้ป่วยสีเหลืองและผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยประเภทสีแดงจะต้อง ทําการ RT-PCR อีกครั้ง และเข้ารับการรักษาใน รพ. ต่อไป- ถ้าตรวจ Antigen Test ด้วยตนเอง แล้วขึ้นสองขีดหรือผลเป็นบวกให้โทรหา 1330 กด 14 เพื่อแจ้ง รพ.เข้าระบบการรักษา หรือเข้าไปลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation ที่เว็บ https:// crmsup.nhso.go.th/ หรือไลน์ @nhso ถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง หรือติดต่อคลินิกฯ และ รพ.ตามสังกัดของเราไม่ได้ โทรไปหาเบอร์เหล่าน้ีอีกครั้ง- สิทธิบัตรทองโทรไปที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

- ส่วนสิทธิประกันสังคม โทรไปที่สายด่วน 1506 กด 6ถาม. แล้วถ้าตรวจ Antigen Test ด้วยตนเอง แล้วไม่พบโควิด-19 ต้องระวังอะไรมั้ย?ตอบ - ถ้าไม่มีประวัติสัมผัสชัดเจน ให้หมั่นสังเกตอาการของตัวเอง และเคร่งครัดมาตรการ DMHTTA เว้นห่าง สวมแมสก์ ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ งดคลุกคลีหรือทํากิจกรรม ร่วมกับผู้อื่น- ถ้ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ตรวจ Antigen Test อีกครั้งใน 3-5 หรือเมื่อมีอาการ และแยกกับผู้อื่น กักตนเอง และ เคร่งครัด มาตรการ DMHTTA

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่