close sticky

MEA ตอบคำถามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

0
21 ก.ค. 64

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ตอบ Q&A คำถามที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสงสัยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564 ดังนี้


824702


182830


827760


752525


780511


954194


352960


571234


ข่าวยอดนิยม