close sticky

ประวิตร สั่ง 5 หน่วยงานเร่งรัดกำจัด ผักตบชวา ป้องกันน้ำท่วม

0
21 ก.ค. 64

พล.อ. ประวิตร กำชับ 5 หน่วยงานเร่งรัดกำจัด-แปรรูปเพิ่มมูลค่าผักตบชวา ย้ำต้องให้หมดจากประเทศไทย เพื่อการสัญจร-ป้องกันน้ำท่วม เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (ผอ.กอนช.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์


พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช งบปี64 ของ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า คณะทำงานฯระดับจังหวัด และ กทม. ได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 4,513,836 ล้านตัน และรับทราบผลการกำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก 19 จังหวัด โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 511,912 ตัน และรับทราบผลการกำจัดผักตบชวาโดยชมรมคนริมคลอง ซึ่งกรมการปกครอง รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,653 ชมรม ดำเนินกิจกรรมแล้ว 20,719 กิจกรรม


“ขอชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละ ขอให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ซึ่งมีจำนวน 1,582 ลำ ได้ใช้จัดเก็บผักตบชวาแล้ว จำนวน 1,899 แหล่งน้ำ เป็นไปตามแผนงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงได้รับทราบความคืบหน้า การขอขึ้นทะเบียน สารชีวภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในการกำจัดผักตบชวาโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยก่อน จึงจะนำไปใช้ในพื้นที่ได้ และคณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนการแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ของ ม.สงขลานครินทร์ ด้วย”พล.อ.ประวิตรกล่าว


พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เน้นย้ำ 5 หน่วยงานหลัก จะต้องเร่งรัดกำจัดและการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ต่อประชาชนและชุมชน พร้อมทั้งขอบคุณชมรมคนริมคลอง ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจ มาอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจร และป้องกันน้ำท่วม พร้อมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่างเคร่งครัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ประวิตร ผวา! เจ้าหน้าที่เดินเอกสารห้องทำงาน ติดโควิด-19
- นายกฯ ยอมรับสถานการณ์ถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ ขอทุกคนอดทนอีกครั้ง ลั่นจะจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด
- สธ.หารือนำเข้า วัคซีน 120 ล้านโดสรองรับการกลายพันธุ์ปี 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่