close sticky

N Health เปิดให้บริการตรวจหาภูมิตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อโควิด-19

0
23 มิ.ย. 64

ทนพ.ญ. ปราณี ทวีพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านห้องปฏิบัติการทางคลินิก บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เปิดเผยว่า การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ N Health เป็นการตรวจวัดภูมิตอบสนองเชิงปริมาณ ต่อ Receptor-binding Domain (RBD) บน Spike (S) Protein ผ่านเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติและเลือกใช้น้ำยาตรวจวิเคราะห์จากบริษัทที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยทั้งนี้ วิธีการตรวจวัดภูมิตอบสนองเชิงปริมาณนั้น มีการทดสอบเทียบกับวิธีมาตรฐาน คือ Plaque Reduction Neutrazation Test (PRNT) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัสจึงจำเป็นต้องใช้เชื้อเป็นในการทดสอบ โดยการตรวจวิธีนี้ต้องทำในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3(BSL-3) การตรวจด้วยวิธี PRNT นี้สามารถบ่งชี้ว่ามีภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้หรือไม่ โดยการตรวจเพื่อบ่งบอกการตอบสนองต่อวัคซีน เหมาะสมสำหรับใช้ในระดับงานวิจัยในปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งใช้สำหรับการตรวจระดับภูมิต้านทาน หลังจากการฉีดวัคซีนขณะเดียวกันภูมิต้านทานจะตอบสนองการทำงานอย่างเต็มที่หลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเป็นเวลา 14 วัน แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าหากพบภูมิตอบสนองต่อเชื้อโควิด-19 ที่พบ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้หรือไม่ อย่างไรก็ดีไม่แนะนำให้ตรวจหาภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนด้วยชุดตรวจเร็ว (Rapid Test) ด้วยตนเอง เนื่องจากการแปรผลมีความแม่นยำน้อยกว่าวิธีที่ได้รับมาตรฐาน โดยผลที่เป็นลบอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ด้วยเหตุนี้การตรวจหาภูมิต้านทานของเชื้อโควิด-19 ควรทำโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองเพื่อให้ได้ผลที่ผลที่ถูกต้องและไม่เพิ่มการแพร่ระบาดของโรค


สำหรับห้องปฏิบัติการ N Health มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การทดสอบพื้นฐานไปจนถึงการทดสอบทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 7624000 หรือที่อีเมล Customerservices@Nhealth-asia.com และ LINE Official Account @nhealth


ข่าวยอดนิยม