close sticky

มติ 9:6 ไม่พักราชการ ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ อธิบดีศาลอาญา คดีทุจริตภาค 1

0
22 มิ.ย. 64

22 มิ.ย. 64 รายงานข่าวแจ้งว่ากรณี ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ คดีทุจริตภาค 1 ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 64 โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณา เเละมติที่น่าสนใจดังนี้


ป.ป.ช.เร่งสอบเสาไฟโซลาร์เซลล์ต้นละครึ่งแสน ใช้งบแพงเกินจริงหรือไม่ 


โดยที่ประชุมมีมติตามที่มีการเสนอให้พักราชการนาย ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค1 ระหว่างสอบสอบ ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 74 เมื่อข้าราชการตุลาการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก ตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถ้า ก.ต. เห็นว่าจะให้อยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างสอบสวนหรือ พิจารณาจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ประธานศาลฎีกาจะสั่งให้พักราชการก็ได้


โดยก่อนหน้านี้ ก.ต.เคยมีมติว่ากรณีที่เป็นวินัยร้ายเเรงให้ส่งให้ ก.ต.พิจารณาในเรื่องการสั่งพักราชการทุกกรณี
โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติ 9 ต่อ 6ไม่เห็นชอบพักราชการ นายปรเมษฐ์


สำหรับนายปรเมศฐ์ ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการพิจารณาคดีหมายเลขดำ ที่ อท.84/2563 ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. , น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. และนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นจำเลยที่ 1-3 ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
จึงถูกย้ายไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1


ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งลับที่ 333/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง


ขณะที่ นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค1 ก็รู้สึกดีใจ และขอขอบคุณ ก.ต. เสียงข้างมาก ที่ยังพิจารณาให้ความยุติธรรมและเป็นธรรม เพราะในการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้น ต้องให้เวลาผู้ถูกกล่าวหา ได้รวบรวมพยานหลักฐาน นำสืบแก้ในผลร้าย อีกทั้งจะต้องทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาในประเด็นและข้อเท็จจริงใดที่ร้องเรียนกล่าวหานั้น แต่ตนเองยังไม่ได้ทราบ จึงมองว่าทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนนี้


ประยุทธ์ ลั่นรัฐบาลนี้ไม่มีทุจริต จัดหาวัคซีนอย่างโปร่งใส 


ศาลอุทธรณ์ฯ ยืนคุก เทพไท เสนพงศ์ และน้องชาย คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 


ข่าวยอดนิยม