close sticky

กทม. ฟาดกลับ สธ. พร้อมฉีดตามแผนหาก วัคซีนพร้อม

289
14 มิ.ย. 64

วันที่ 13 มิ.ย.64 เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณี กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ได้ให้วัคซีน จำนวน 1 ล้านโดส ตามแผนของ ศบค. แล้ว แต่ไม่ทราบว่าบริหารจัดการอย่างไร หลาย รพ. ในพื้นที่ กทม. ถึงได้ประกาศเลื่อน

อย่างไร กทม. ได้ชี้แจงต่อปมดังกล่าวว่า จากกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผน เดือน มิ.ย. 64 นั้น กรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลดังนี้

1. ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca 2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง

2. สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64 กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca
จำนวน 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส
แบ่งการใช้วัคซีน AstraZeneca เป็น
- ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส
- เข็มที่สอง 52,600 โดส
- ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส
- ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส
- สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส
ส่วน Sinovac แบ่งการใช้เป็น
- เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส
- ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส

3. การจองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึง ไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีน
ซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย

4. กทม.ยืนยันว่า กทม.พร้อม สถานที่พร้อม บุคลากรพร้อม และหาก "วัคซีนพร้อม" ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที


กทม. ประกาศ เลื่อนฉีดวัคซีน ผู้จองผ่าน ไทยร่วมใจ ตั้งแต่ 15 มิ.ย.นี้

สธ. ยันกระจายวัคซีนตามแผน ศบค. ปม รพ.เอกชน เลื่อนฉีด กทม. ต้องตอบคำถามนี้เองว่าทำไม


131401609_3567162546716674_62


199371833_3567162540050008_78

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่