สธ.ยํ้า รักษาโควิด ฟรี พบรพ.เอกชนเก็บเงินผู้ป่วย 74 ราย สั่งคืนแล้ว

สธ.ยํ้า รักษาโควิด ฟรี พบรพ.เอกชนเก็บเงินผู้ป่วย 74 ราย สั่งคืนแล้ว

3,576
5 พ.ค. 64

กรณีการ รักษาโควิด อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด 19 ของโรงพยาบาลเอกชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ครม.มีมติเห็นชอบ ทั้ง 3 ฉบับ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เป็นสิทธิของผู้ป่วย และญาติที่จะเลือกรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายเอง


เก่งมากลูกเอ๊ย! พี่สาวตัวน้อยจูงมือน้องชายวัยไล่เลี่ย ขึ้นรถไปรักษา โควิด 


บ่ายวันนี้ (5 พฤษภาคม 2564 ) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ระบบการดูแลประชาชน รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักดีว่า ในภาวะเช่นนี้การลดภาระให้กับประชาชนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศว่า โรคโควิด 19 เป็นโรคฉุกเฉินและติดต่ออันตราย เป็นสภาวะฉุกเฉินที่ทุกคนในแผ่นดินไทยต้องได้รับการรักษาพยาบาล ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นไปตามมติครม.ที่ประกาศเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 3 ฉบับมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย ดังนี้


ฉบับที่ 1 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายการยา ค่าห้อง ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าบุคลากร ครอบคลุมความจำเป็นในการดูแล ฉบับที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 21 เมษายน 2563 ปรับเพิ่มรายการยาให้ครอบคลุม และฉบับที่ 3 ประกาศใช้วันที่ 27 เมษยน 2563 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในเรื่องรถรับส่งผู้ป่วย ค่าทำความสะอาดรถ และค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน


สำหรับสถานพยาบาลเอกชนให้ดำเนินการเรียกเก็บจากสปสช.ตามบัญชีและอัตราแนบท้ายประกาศในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ให้เป็นสิทธิของผู้ป่วย และญาติที่จะเลือกรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายเองโดยเมื่อผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาสถานพยาบาลจะต้องได้รับการดูแล 2 เรื่อง คือ ดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากไม่ดำเนินตามประกาศ มีโทษในมาตรา 66 ซึ่งอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบสถานพยาบาลเอกชนฝ่าฝืนดำเนินการเรียกค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย จำนวน 44 เรื่อง ผู้รับบริการ 74 ราย ขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งสถานพยาบาลได้คืนเงินผู้ป่วยทั้ง 74 รายแล้ว สำหรับเดือนเมษายนมีเรื่องคงค้างอยู่ระหว่างสอบสวน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการเก็บค่ารักษาพยาบาล ได้ที่สายด่วน 1330 สปสช และสายด่วน 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ภาพจาก AFP 


โดนจริง! ปรับเงินนักดื่ม ศรีสะเกษ 6 ราย คนละ 7,000 บาท ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 


ส.ส.พลังประชารัฐ ปูด คนเห็นแก่ตัวล็อก บัตรคิวฉีดวัคซีน ให้พวกพ้อง ชี้ คลัสเตอร์คลองเตย คือวิกฤตชาติ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่