close sticky

เพิ่มเป็น 28 จังหวัด ขอประชาชน งดออกจากบ้าน กลางคืน-เช้ามืด

0
4 พ.ค. 64

อัปเดต งดออกจากบ้าน หลัง 3-4-5 ทุ่ม ล่าสุด เพิ่มเป็น 28 จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานยามวิกาล เว้นเหตุจำเป็น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลจังหวัด (ข้อมูล ณ 3 พ.ค. 64 เวลา 22.30 น.) ที่ใช้มาตรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชน คล้ายเคอร์ฟิว ดังนี้ 


อัปเดตล่าสุด 19 จังหวัด ขอประชาชน งดออกจากบ้าน กลางคืน-เช้ามืด 


ภาคเหนือ
1 แพร่ 23.00 - 03.00 น.
2 อุทัยธานี 23.00 - 04.00 น.


ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
1 ชัยนาท 23.00 - 04.00 น.
2 นครนายก 23.00 - 04.00 น.
3 นครปฐม 23.00 - 04.00 น.
4 นนทบุรี 21.00 - 04.00 น.
5 ปทุมธานี 21.00 - 04.00 น.
6 เพชรบุรี 23.00 - 04.00 น.
7 ราชบุรี 23.00 - 04.00 น.
8 สมุทรปราการ 21.00 - 04.00 น.
9 สมุทรสาคร 23.00 - 04.00 น.
10 สุพรรณบุรี 23.00 - 04.00 น.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ชัยภูมิ 23.00 - 04.00 น.
2 นครราชสีมา 23.00 - 04.00 น.
3 บุรีรัมย์ ตลอดทั้งวัน
4 บึงกาฬ 23.00 - 04.00 น.
5 ยโสธร 23.00 - 04.00 น.
6 หนองคาย 23.00 - 04.00 น.
7 อุบลราชธานี 23.00 - 04.00 น.


ภาคใต้
1 กระบี่ 22.00 - 04.00 น.
2 ตรัง 22.00 - 03.00 น.
3 ปัตตานี 22.00 - 04.00 น.
4 พัทลุง 24.00 - 03.00 น.
5 ภูเก็ต 24.00 - 04.00 น.
6 ยะลา 22.00 - 04.00 น.
7 ระนอง 22.00 - 04.00 น.
8 สงขลา 22.00 - 04.00 น.
9 สุราษฎร์ธานี 22.00 - 04.00 น.


181042170_1737054679817076_18


เพิ่มเป็น 15 จังหวัด ขอประชาชน งดออกจากบ้าน กลางคืน-เช้ามืด


อัปเดตล่าสุด 12 จังหวัดขอ งดออกจากบ้าน กลางคืน-เช้ามืด


ข่าวยอดนิยม