ผู้การฯ5 สั่งย้าย ผกก.สน.ทองหล่อ พร้อมตั้งกรรมการสอบปม สถานบันเทิงแพร่โควิด

12 เม.ย. 64

ผู้การ 5 สั่งย้าย ผกก.สน.ทองหล่อ และรอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ หลังมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบปม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานบันเทิงในพื้นที่

โควิดกรุงเทพ ตำรวจ สน.ทองหล่อ ติดเชื้อ 9 ราย สั่งกักตัวสัมผัสใกล้ชิดอีก 22 ราย

ผกก. สน.ทองหล่อ นำตำรวจ 308 นาย ฉีดวัคซีนโควิด

วันที่ 12 เม.ย.2564 พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 103/2564 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

ตามคำสั่งบก.น.5 ที่ 102/2564 ลง 9 เม.ย. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นั้น เพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 15, มาตรา 72(4) และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 7/2549 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่การสอบสวนและระเบียบตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตำแหน่งต่างๆ และรักษาราชการแทนภายในสังกัดบก.น. 5 ดังนี้

1.พ.ต.อ.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รองผบก.น.5 รักษาราชการแทนสน.ทองหล่อ

2.พ.ต.ท.ธนาธิป ชมภูนิช สวป.สน.ทองหล่อ รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

3.พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.สน.ทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

4.พ.ต.ท.ธนากร งามเย็น สวป.สน.ทองหล่อ รักษาราชการแทน รองผกก.ป.สน.ทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

s__11132947

เซ่น โควิดทองหล่อ ศาลสั่งจำคุก 2 ผจก. คริสตัล-เอเมอร์รัล 2 เดือน ไม่รอลงอาญา

ชัดเจนแล้ว! โควิดทองหล่อ เป็นสายพันธุ์อังกฤษมาจากกัมพูชา

 


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่