close sticky

เริ่มแล้ว! กู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านแอปฯ บนมือถือได้สูงสุด 2 แสนบาท

0
1 เม.ย. 64

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” บนมือถือได้ ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


กยศ.ได้เตรียมงบประมาณสำหรับให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 38,000 ล้านบาท สามารถรองรับผู้กู้ได้กว่า 624,000 ราย กู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน


163385839_486087832751386_748


สำหรับเงื่อนไขการให้กู้ยืมมี 4 ลักษณะ คือ
1.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3.นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4.นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-016-4888


167534294_492454388781397_583


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่