close sticky

ไฟป่าเชียงดาวลามเพิ่ม 4 จุด ส่งผลเชียงใหม่ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกณฑ์สีส้ม

0
7 ก.พ. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

"เชียงใหม่" ฝุ่นควันหนาทึบคลุมทั้งเมืองเชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์กระทบสุขภาพสีส้ม อีกทั้งยังเกิดไฟป่าจุดซ้ำซากที่เชียงดาว ต้องระดมจนท.เข้าดับและส่งเฮลิคอปเตอร์บินโปรยน้ำ


วันที่ 7 ก.พ. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ โดยจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่ามี ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ทั้ง 4 สถานีตรวจวัดสูงเกินค่ามาตรฐานวัดได้เฉลี่ย 64-76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์สีส้ม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเกิดจุดความร้อนขึ้น 44 จุดทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 24 จุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 20 จุดโดยพบมากที่สุดในอำเภอดอยเต่า 17 จุดรองลงมาคืออำเภอเชียงดาว 10 จุด และอำเภอฮอด 6 จุด

ทั้งนี้ในส่วนของอำเภอดอยเต่าและอำเภอฮอดนั้นเป็นช่วงที่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเผา ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่
แต่ในส่วนของอำเภอเชียงดาวเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดที่ลุกลามจากวานนี้ 4 จุด

ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจบรรทุกน้ำเพื่อบินโปรยน้ำดับไฟป่าในอำเภอเชียงดาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันที หากความชื้นในอากาศมีเพียงพอเพื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่าที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้


1612675727991

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม