advertisement

"เราชนะ" ไม่แจกเป็นเงินสด จะโอนเข้าแอป "เป๋าตัง" และ "บัตรคนจน" เป็นรายสัปดาห์

19 ม.ค. 64

"เราชนะ" ไม่แจกเป็นเงินสด จะโอนเข้าแอป "เป๋าตัง" และ "บัตรคนจน" เป็นรายสัปดาห์ จนครบทั้งหมด 2 เดือน เพื่อให้นำไปใช้จ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ม.ค.) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นำทีมเศรษฐกิจแถลงมาตรการเยียวยาโควิด-19 และคณะโฆษกรัฐบาลแถลงผลการประชุม ครม. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับโครงการ "เราชนะ" มอบเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท จะเปิดให้ลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 31.1 ล้านคน

สำหรับรูปแบบการใช้จ่ายเงินจะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" และระบบแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่างๆ แต่ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

1611043853998

ผู้ได้รับสิทธิ "เราชนะ" คือบุคคลอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีสัญชาติไทย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

• กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท
• กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 - 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท

โดยจะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน และไม่ต้องลงทะเบียน เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

2.กลุ่มคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ โดยผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล 1,736,197 คน คนละ 3,500 บาทเดือน เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

3.ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค.64 เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ทั้งนี้เงินเยียวยา 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน จะไม่มีการนำไปคิดภาษีแต่อย่างใด และสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้

1611044003631

ส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์

• ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
• ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
• ข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
• ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
• ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม