close sticky

เปิด 4 มาตรการ ธอส. ช่วยลูกหนี้โควิดรอบสอง

0
12 ม.ค. 64
ธอส. ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 ลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564”

สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.


สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้
ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวด ผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 ม.ค. 64สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.- ก.ค.64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 26 ก.พ.64


สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(ก.พ.-ก.ค. 64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 26 ก.พ.64


สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

1.ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่เกินมิ.ย.64

หรือ

2.พักชำระหนี้ถึงมิ.ย. 64 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้

 

ติดต่อยื่นคำขอเข้ามาตรการที่ 12 ได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มี.ค.64

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.ghbank.co.th/.../public.../press-12-01-2021


screenshot2564-01-12at19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่