ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่มที่ 2 รอรับเงิน! "เยียวยาเกษตรกร" โอนเพิ่ม 1.57 ล้านราย 30-31 พ.ค. นี้

กลุ่มที่ 2 รอรับเงิน! "เยียวยาเกษตรกร" โอนเพิ่ม 1.57 ล้านราย 30-31 พ.ค. นี้

0
30 พ.ค. 63

เยียวยาเกษตรกร โอนเงิน 5,000 บาท ให้เกษตรกรกล่มที่ 2 จำนวน 1.57 ล้านราย ในวันที่ 30-31 พ.ค. นี้ ผู้ที่พบปัญหาอุทธรณ์ได้ที่ 8 หน่วยงาน ภายใน 5 มิ.ย.

ความคืบหน้าล่าสุด โครงการ "เยียวยาเกษตรกร" โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนระหว่าง พ.ค.- ก.ค. 63 โดยกระทรวงเกษตรฯ และ ธ.ก.ส. โอนเงินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 15 พ.ค. 63 นั้น

วันนี้ (30 พ.ค. 63) เป็นวันแรกของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 63 ซึ่งมีจำนวนราว 1.57 ล้านรายซึ่งตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ตั้งแต่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th คาดว่าจะมีการโอนเงินภายใน 30-31 พ.ค. นี้ และหาไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63


159029496728


วานนี้(29 พ.ค.) กระทรวงเกษตรฯ และธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกร กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เม.ย. เป็นวันสุดท้าย โดบแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือชุดที่ 1 3.2 ล้านราย และชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย ทั้งนี้หากไม่ได้รับสิทธิ สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. นี้ 

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 หากไม่ได้รับสิทธิ สามารถอุทธรณ์ได้ที่
1.สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7.การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ "เยียวเกษตรกร"
"เยียวยาเกษตรกร" โอน 5,000 กลุ่มแรกวันสุดท้าย กลุ่มที่ 2-3 ได้เงินเมื่อไหร่เช็คเลย
เช็กสถานะโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส. เร่งโอนครบ 2 ล้านราย ภายใน 29 พ.ค.
- 8 หน่วยงาน ยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
ก.เกษตรและสหกรณ์ ตอบ 20 ข้อสงสัย รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท
เช็กเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.moac.go.th ตรวจสอบสิทธิ์ ผลการโอนที่นี่ที่เดียว
สศก.ตอบแล้ว! เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ไม่มีชื่อรับเงิบเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000


ในส่วนของกลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิ.ย. 63 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท ภายใน 31 ก.ค. และสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค. 63 เช่นกัน 


ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิและสถานะการยืนอุทธรณ์ของตนเองตามมาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" ได้ที่  www.moac.go.th  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่