ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
8 หน่วยงาน ยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

8 หน่วยงาน ยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

0
22 พ.ค. 63

เกษตรกรที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ใน 8 หน่วยงาน เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ไม่สำเร็จ สามารถยื่อุทธรณ์ได้ ผ่าน 8 หน่วยงาน


กลุ่ม 1 เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช รอบการผลิต 62/63 ก่อน 30 เมษายน 2563
เช็กสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2563


กลุ่ม 2 เกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
เช็กสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563


11540890_910885285616778_3795


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ก.เกษตรและสหกรณ์ ตอบ 20 ข้อสงสัย รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท
- เช็กเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.moac.go.th ตรวจสอบสิทธิ์ ผลการโอนที่นี่ที่เดียว
- สศก.ตอบแล้ว! เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ไม่มีชื่อรับเงิบเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000
- เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์ "เยียวยาเกษตรกร" ผ่าน 8 หน่วยงานส่วนภูมิภาค - เว็บไซต์
- 6 เว็บ เช็กสถานะขึ้นทะเบียน-ตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร


สามารถยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน ดังนี้
1) สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2) สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5) เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6) สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7) การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


เกษตรกร กลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ และได้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมไปแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 ก.ค. 2563


เอกสารประกอบอุทธรณ์
1.บัตรประชาชน / หลักฐานการมอบอำนาจ
2.แบบรับเรื่องอุทธรณ์


เมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th ภายใน 8 วัน นับจากยื่นอุทธรณ์


99127617_1538726016305355_470

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่